Zone F : รัชดา-ลาดพร้าว

 

ข้อมูลโซน F : รัชดา-ลาดพร้าว

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมนฑล ประกอบด้วย 6 โซนย่อย ได้แก่

F1: วิภาวดี-รัชดา
F2: รัชโยธิน
F3: โชคชัย 4
F4: ลาดพร้าว 81-บางกะปิ
F5: รัชดา-ลาดพร้าว
F6: เทพลีลา-มหาดไทย

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน F : รัชดา-ลาดพร้าว

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล F เชื่อมต่อพื้นที่ย่านไข่แดงของกรุงเทพฯ ตั้งแต่แยกพระราม 9-รัชดาภิเษก ฝั่งห้วยขวาง ไปจรดถนนงามวงศ์วานและถนนประเสริฐมนูญกิจฝั่งขาเข้าเมือง ทิศตะวันออกกินพื้นที่ตั้งแต่ถนนเลียบทางด่วนรามอินทรา (ถนนประดิษฐ์มนูธรรม) ครอบคลุมพื้นที่เชื่อมต่อถนนลาดพร้าว ไปจนถึงถนนนวมินทร์ ด้านทิศใต้จรดถนนพระราม 9 ฝั่งขาออกนอกเมือง

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

ที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นคอนโดมิเนียม ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่า 95% ของจำนวนหน่วยขายทั้งหมดที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่ (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561) ที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเป็นเพียงส่วนน้อยเท่านั้น

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 30.235 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.635 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมนฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 2

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ สูงเกือบ 3 เท่า ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง