ลงทุนปล่อยคอนโดให้เช่า กับ ชาวต่างชาติต้องทำอย่างบ้าง?


25 / 12 / 2020

หากใครที่กำลังมองหาช่องทางในการลงทุนคอนโด อยากปล่อยเช่าคอนโดให้ได้กำไรดี หรือมองหาโอกาสในการลงทุนเพื่อที่จะได้ต่อยอดการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ให้งอกเงยมากยิ่งขึ้นการปล่อยคอนโดให้เช่า กับ ชาวต่างชาติก็เป็นอีกช่องทางที่น่าสนใจ ซึ่งหากคอนโดของคุณเป็นคอนโดระดับหรู ค่าเช่าที่อยู่ในระดับที่สูง โอกาสที่จะเจอผู้หาห้องเช่าที่เป็นชาวต่างชาติค่อนข้างมาก (เนื่องจากมีรายได้สูง และส่วนใหญ่นิยมเช่ามากกว่าซื้อ)

 

 

การลงทุนอสังหาฯ คอนโดให้เช่าทำเลไหนที่ Expat หรือ ชาวต่างชาตินิยมเช่า ?

ทุกวันนี้จะเห็นได้ว่าชาวต่างชาติที่มาท่องเที่ยวหรือกลุ่มนักธุรกิจที่เข้ามาติดต่อซื้อขายในไทยและเข้ามาทำงานในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะกลุ่มนักลงทุนและกลุ่มทำงาน คนกลุ่มนี้แน่นอนว่าต้องเข้ามาพักอาศัยอยู่สักระยะหรืออาศัยอยู่ระยะยาวเพื่อติดต่อซื้อขายธุรกิจและทำงานในประเทศไทย ดังนั้นชาวต่างชาติกลุ่มนี้ต้องมองหาที่พักอาศัย ที่เป็นประเภทอพาร์ตเม้นต์ หรือ คอนโดมิเนียมอย่างแน่นอน จากการสำรวจข้อมูลของ ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย( www.area.co.th) เปิดเผยว่า ในรอบครึ่งแรกของปี 2562 ชาวต่างชาติซื้อห้องชุดในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปประมาณ 14% ของจำนวนหน่วยทั้งหมด มีมูลค่ารวมถึง 19% ของทั้งหมด โดยในเขตใจกลางเมืองต่างชาติซื้อทะลุถึง 56% โดยทำเลส่วนใหญ่ที่ต่างชาติให้ความสนใจและซื้อจะอยู่ในเขตใจกลางเมือง และ เขตรัชดา-ลาดพร้าว มีต่างชาติซื้อคิดเป็นสัดส่วนถึง 25% ส่วนบริเวณที่มีต่างชาติซื้อน้อยที่สุดคือนนทบุรี-บางบัวทอง ต่างชาติซื้อเพียง 2% ของทั้งหมด (อ้างอิง : https://bit.ly/2KpIiDa)  จะเห็นได้ว่าทำเลที่ต่างชาติให้ความสนใจจะเป็นทำเลที่สามารถเดินทางไปมาได้สะดวกและใกล้แหล่งงานและแหล่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยหากใครที่กำลังจะปล่อยเช่าหรือซื้อขายให้ชาวต่างชาติในทำเลเหล่านี้ ก็มีโอกาสมากพอที่จะได้กำไรดี

ข้อกำหนดและสิ่งที่คุณต้องรู้ หากคุณจะปล่อยคอนโดให้เช่า กับชาวต่างชาติ ?

กฎหมายไทยให้สิทธิ์ชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็สามารถเช่าคอนโดได้ ไม่มีข้อห้ามใดๆ ยกเว้นเช่าเพื่อทำผิดกฎหมายหรือเข้าเมืองผิดกฎหมาย และไม่มีข้อจำกัดด้านระยะเวลาไม่ว่าจะระยะสั้นหรือระยะยาว เว้นแต่ต้องการซื้อคอนโดเท่านั้นที่กฎหมายกำหนดให้ชาวต่างชาติสามารถถือกรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่ละโครงการได้ไม่เกิน 49% ของพื้นที่อาคารชุดทั้งหมด (อ้างอิง : http://bit.ly/2IPER9d)

ปล่อยคอนโดให้เช่า กับ  Expats หรือ ชาวต่างชาติต้องทำอะไรบ้าง?

กรณีที่คุณจะปล่อยคอนโดให้เช่า กับชาวต่างชาติ เจ้าของห้องต้องดำเนินการอย่างไรถึงจะถูกกฎหมายซึ่งหากจะปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติจะต้องแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติที่เช่าห้องพักให้กับที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองหรือสถานีตำรวจในท้องที่ ซึ่งบุคคลต่างด้าว หรือชาวต่างชาติที่เช่านั้นจะต้อง “ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว” ในช่วงเวลาที่ย้ายเข้าพักอาศัยด้วย รวมถึงเข้ามาประกอบอาชีพ หรือทำธุรกิจภายในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

โดยผู้ปล่อยเช่าต้องแจ้งข้อมูลและยื่นเอกสารเกี่ยวกับผู้เช่า (ชาวต่างชาติ) ให้เจ้าหน้าที่นิติบุคคลเก็บไว้เป็นหลักฐานเสมอ ตามระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดที่ 002/2555 ว่าด้วยเรื่อง การใช้ประโยชน์ห้องชุดสำหรับบริการเช่าพักอาศัย

เอกสารประกอบการเช่าพักอาศัยกรณี ธุรกิจปล่อยเช่าคอนโดให้ชาวต่างชาติ มีดังนี้

1. สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง และสำเนาใบสำคัญแสดงถิ่นที่อยู่ ของผู้เช่าพักอาศัยและบริวารในห้องชุด

2. สำเนาใบรับการแจ้งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย ที่กองตรวจคนเข้าเมืองรับแจ้งเรียบร้อยแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่นิติบุคคลสามารถตรวจสอบได้กรณีผู้เช่ามีพฤติกรรมน่าสงสัย

3. กรณีผู้เช่าเป็นบุคคลต่างด้าว จะเข้าพักได้ไม่เกิน 3 คนต่อหนึ่งห้องชุด ทั้งนี้เจ้าของร่วมต้องส่งข้อมูลผู้เช่าที่เป็นปัจจุบันให้ฝ่ายจัดการฯ และเพื่อความสงบปลอดภัยฝ่ายจัดการฯ จะทำการตรวจสอบเป็นประจำทุก 6 เดือน

ปล่อยชาวต่างชาติเช่าคอนโดง่ายๆ ใน 5 ขั้นตอน

     เจ้าของบ้าน/ห้องชุด

    1. ตกลงและสรุปรายละเอียดของสัญญาเช่า

    2. เก็บเอกสารสำเนาแสดงตัวของผู้เช่า เช่น สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง เป็นต้น

    3. แจ้งข้อมูลผู้เช่าให้สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทราบภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เข้าพักอาศัย

    4. แจ้งข้อมูลและนำใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ซึ่งออกโดย สนง.ตรวจคนเข้าเมืองยื่นให้กับ สำนักงานนิติบุคคลคอนโด เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

    5. ส่งข้อมูลผู้เช่าที่เป็นปัจจุบันให้ฝ่ายจัดการฯ นิติบุคคลคอนโด เมื่อมีการตรวจสอบทุก 6 เดือน

    ผู้เช่า

     1. ตกลงทำสัญญากับผู้ให้เช่า

     2. เก็บเอกสารการทำสัญญาเช่า

     3. นำสำเนาแสดงตัวของผู้เช่า เช่น สำเนาบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง ให้กับผู้ให้เช่า

     4. รับกุญแจห้อง จากผู้ให้เช่าหรือนิติบุคคล

    นิติบุคคลคอนโด

    1. รับทราบเรื่องการปล่อยเช่า

    2. เก็บสำเนาใบสำคัญถิ่นที่อยู่ ซึ่งออกโดย สนง.ตรวจคนเข้าเมืองยื่นให้กับ สำนักงานนิติบุคคลฯ เก็บไว้เพื่อเป็นหลักฐาน

    3. ฝ่ายจัดการฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลผู้เช่าเป็นประจำทุก 6 เดือน

(อ้างอิง : http://bit.ly/2LXC4wo )

การปล่อยคอนโดให้เช่า กับ ชาวต่างชาติก็ถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถเพิ่มรายได้หรือกำไรในการปล่อยเช่าได้มากยิ่งขึ้น สามารถค้นหาหรือปล่อยเช่าคอนโดของคุณได้ที่ www.tooktee.com

 

เว็บไซต์อ้างอิง :

#ปล่อยคอนโดให้เช่า #คอนโดให้เช่า #การลงทุนอสังหาฯ #ธุรกิจปล่อยเช่าคอนโด #ลงทุนคอนโด #ปล่อยเช่าคอนโดต่างชาติ

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ