12 ธนาคารพักชําระหนี้ ขยายเวลาผ่อนสินเชื่อบ้าน ช่วงโควิด 19 (update ล่าสุด 13 พฤษภาคม 63)


อัพเดทสินเชื่อบ้าน จากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและการเงินของทุกคน บางคนรายได้น้อยลงเพราะลูกค้าน้อยลง บางคนไม่มีรายได้เพราะตกงาน ดังนั้นจึงมีมาตรการให้ความช่วยเหลือสินเชื่อบ้าน แต่ละธนาคารมีนโยบาย ลดดอกเบี้ย ผ่อนผันการชำระหนี้ หรือ ขยายเวลาชำระหนี้ออกไป เป็นมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ 

แต่ละธนาคารมีนโยบายอะไรกันบ้าง ดูรายละเอียดตามนี้ได้เลยค่ะ (อัพเดท 13 พฤษภาคม 63)
 

รวม 12 สถาบันการเงิน - มาตรการให้ความช่วยเหลือสินเชื่อบ้าน แต่ละธนาคารมีนโยบายอย่างไร

 ธนาคารกรุงเทพ
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อที่อยู่อาศัย (วงเงินขณะอนุมัติไม่เกิน 3 ล้านบาท)

 • พักชำระเงินต้น (จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย) ได้เป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าแจ้งความประสงค์เป็นรายบุคคลมายังช่องทางของธนาคาร

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทาง - เว็บไซต์ : www.bangkokbank.com
สาขาธนาคาร หรือสำนักธุรกิจของธนาคาร
กำหนดลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน 2563
Call Center บัวหลวงโฟน : โทร.1333 หรือ (66) 0 2645 5555
LINE : @Bangkokbank
Facebook: Bangkok Bank Credit Card


ธนาคารกสิกรไทย

 • สินเชื่อบ้านกสิกรไทย และสินเชื่อที่อยู่อาศัยอื่นที่มีหลักประกัน
  ผ่อนชำระเฉพาะดอกเบี้ยสูงสุด 12 เดือน หรือ ลดจำนวนผ่อนต่องวดลง 50% สูงสุด 12 เดือน
   

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทาง - เว็บไซต์ : https://www.kasikornbank.com
K-Contact Center : 02-888-8888
KLeasing Contact Center : 02-696-9999 กด 60
 

ธนาคารไทยพาณิชย์
มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

 • สินเชื่อบ้าน (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท)*
  พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 4 เดือน

การชำระค่างวดสำหรับลูกค้าที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือจากผลกระทบ COVID-19

สำหรับกลุ่มลูกค้าสินเชื่อบ้าน

ตลอดระยะเวลาที่ลูกค้าเข้าโครงการ ลูกค้าจะไม่ต้องชำระยอดเงินต้น ส่วนการชำระยอดดอกเบี้ยนั้น ตามแต่ตกลง ณ วันเข้าโครงการ เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาพักชำระ ลูกค้าต้องผ่อนชำระตามค่างวดปกติ

 
ยกตัวอย่างเช่น

ลูกค้ามีงวดผ่อนชำระปกติกับทางธนาคารอยู่ที่ 10,000 บาทต่อเดือน
แบ่งเป็น เงินต้น 2,000 บาท และ ดอกเบี้ย 8,000 บาท
ลูกค้าเข้าร่วมโครงการพักชำระเงินต้น (กรณีสามารถจ่ายดอกเบี้ยเต็มจำนวนได้)

ดังนั้น  ลูกค้าจะชำระแค่ดอกเบี้ยจำนวน 8,000 บาท เป็นระยะเวลา 4 เดือน และในเดือนที่ 5 ลูกค้าจะชำระค่างวดตามปกติที่เคยผ่อนชำระกับทางธนาคารคือจำนวน 10,000 บาท
 

 

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ
ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ สาขาทั่วประเทศ
Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 0 2777 7777
.

 

 

 


ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อบ้าน?ธนาคารกรุงไทย

 • ลูกค้าทุกราย (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) ที่ประสงค์จะขอ พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน หรือ

 • กรณีลูกค้าที่มีรายได้ลดลง พักชำระเงินต้น สูงสุด 12 เดือน สามารถติดต่อยื่นคำร้องได้ทางช่องทางของธนาคาร

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ สาขาทั่วประเทศ

Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง: 0 2 111 1111
website: https://krungthai.com/covid19
ลูกค้าธุรกิจ : https://www.newcb.ktb.co.th/
Line : https://line.me/R/ti/p/%40krungthaiconnext
mobile banking : Krungthai NEXT
Facebook : Krungthai Care

 

 

 

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สินเชื่อธนาคารกรุงศรี (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อส่วนบุคคล และ สินเชื่อเพื่อธุรกิจรายย่อย)

 • พักชำระหนี้เงินต้น สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • พักชำระหนี้เงินผ่อนชำระค่างวด สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

 

เงื่อนไขในการอนุมัติโครงการ:

สำหรับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 (COVID-19)

ธนาคารพิจารณามาตรการช่วยเหลือตามผลกระทบที่ลูกค้าได้รับ แล้วแต่กรณี

ไม่เป็นสินเชื่อค้างชำระเกิน 90 วัน, ไม่เคยปรับปรุงโครงสร้างหนี้ หรือไม่เป็นสินเชื่อในกระบวนการทางกฎหมาย ก่อน 1 มกราคม 2563

ลูกค้าสามารถยื่นคำขอได้ไม่เกิน 31 ธันวาคม 2563

 

ธนาคารกรุงศรี สามารถติดต่อได้ทาง

เว็บไซต์ https://www.krungsri.com/bank/th

Call Center 1572

สาขาของธนาคารกรุงศรีทั่วประเทศ

 


 


ธนาคารยูโอบี

สินเชื่อบ้านธนาคารยูโอบี

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 งวดบัญชี

 • พักชำระเงินต้น โดยชำระเฉพาะดอกเบี้ย 12 รอบบัญชี

 • ลดค่างวดผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน 12 เดือน

 • ขยายระยะเวลาชำระหนี้

 

เบอร์ติดต่อสอบถาม : ?0 2285 1555
เว็บไซต์ : https://www.uob.co.th/investor/covid-relief-assistance.page#tab2
ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อบ้านธนาคารทิสโก้  (วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) 

 • พักชำระเงินต้น 3 เดือน และ พิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามสถานการณ์ของแต่ละราย
   

ลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์และลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ทาง - เว็บไซต์ :  https://www.tisco.co.th/th/fi-support.html

Call Center : 0 2080 6000
Call Center : 0 2633 6000 กด 1
Facebook : TISCO
.

ธนาคารธนชาต

สินเชื่อบ้านธนชาต 

 • พักชำระหนี้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือน

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ

- สาขาทั่วประเทศ

- Call Center ตลอด 24 ชั่วโมง : 1770

 

.

ธนาคารทหารไทย

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

 • สินเชื่อบ้านธนาคารทหารไทย
  พักชำระหนี้ (เงินต้นและดอกเบี้ย) ได้สูงสุดไม่เกิน 3 เดือนและเมื่อครบกำหนดให้กลับมาชำระหนี้ตามปกติ

 

โดยลูกค้าที่ประสงค์จะพักชำระหนี้สามารถติดต่อ

https://www.tmbbank.com/page/view/loan-covid19.html

TMB Contact Center 1558

สาขาทั่วประเทศ

ผู้บริหารความสัมพันธ์ลูกค้าธุรกิจ TMB หรือ TMB Corporate 

Call Center 0-2643-7000 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์

มาตรการสำหรับลูกหนี้ที่ยังจ่ายชำระหนี้และค้างชำระหนี้ไม่เกิน 90 วัน ณ 1 มีนาคม 2563

สินเชื่อบ้านธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์?

 • (ไม่เป็น NPL และมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท) พักชำระเงินต้น 3 เดือน

 

Call Center โทร. 1327 หรือ 02 359 0000

 

 

.

ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ลูกค้าธุรกิจและลูกค้ารายย่อยสินเชื่อบ้าน

 • พักชำระเงินต้นเป็นเวลา 6 เดือน (สามารถขยายระยะเวลาหยุดพักชำระเงินต้นได้สูงสุด12 เดือน)

 

ทั้งนี้ การช่วยเหลือทางการเงินขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและดุลยพินิจตามที่ธนาคารกำหนด

ติดต่อที่สาขาของธนาคาร หรือ สำนักงานใหญ่ 

 

โทรศัพท์: 02 281 1010

ฝ่ายลูกค้าธุรกิจ : ต่อ 2510 หรือ 2520 (คุณสรพงษ์/คุณพีระพงศ์)

ฝ่ายสินเชื่อบ้าน : ต่อ 2555 หรือ 2919 (คุณธิติกร หรือคุณนิวิมา)

เว็บไซต์ : https://www.bankofchina.co.th/th/bocinfo/bi2/202003/t20200323b.html

 

.

 

ธ.อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ธอส. ช่วยคนไทย ร่วมสร้างชาติ

มาตรการที่ 1 : สำหรับลูกค้าของธนาคารที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 3 ล้านบาท สถานะบัญชีปกติ ไม่อยู่ในสถานะกฎหมาย

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 3 เดือน โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

มาตรการที่ 2 : สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL  

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 1 ปี โดยจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

 • เมื่อครบกำหนดระยะเวลาพักชำระเงินต้นแล้ว สามารถขอขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเพิ่มได้อีก สูงสุดไม่เกิน 10 ปี

ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

มาตรการที่ 3 :  สำหรับลูกค้าของธนาคารทั้งที่มีสถานะบัญชีปกติและสถานะ NPL  

 • พักชำระเงินต้นระยะเวลา 6 เดือน พร้อมลดดอกเบี้ยเหลือ 3.90% ต่อปี และจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน

 • ลูกค้าต้องนำส่งหลักฐานที่สะท้อนให้เห็นว่าการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ส่งผลกระทบให้รายได้ลดลง

 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

มาตรการที่ 4 : สำหรับลูกหนี้ NPL หรืออยู่ในสถานะกฎหมาย

 • ลดดอกเบี้ยเหลือ 3.9% ต่อปี จ่ายเฉพาะดอกเบี้ย 6 เดือน

 • ลูกค้าที่ขอใช้มาตรการนี้ ต้องเคยชำระเงินงวดอย่างน้อย 1 งวด ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

 • เมื่อสมัครใช้มาตรการและชำระเงินงวดล่าสุดแล้ว ธนาคารจะอนุมัติให้เข้ามาตรการในวันถัดไปและแจ้งเงินงวดใหม่ที่ต้องชำระใน 6 เดือนถัดไปให้ทราบ

 • ลงทะเบียนภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

 

มาตรการที่ 5 : สำหรับลูกหนี้ที่มีวงเงินทุกบัญชีรวมกันภายใต้หลักประกันเดียวกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

รายได้ต่อเดือนไม่เกิน 35,000 บาท

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน

 • ยกดอกเบี้ยที่พัก 4 เดือน เมื่อสิ้นสุดสัญญา

 • ลงทะเบียน 13-30   เมษายน 2563

 

มาตรการที่ 6: สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุข

สำหรับ แพทย์ พยาบาล เทคนิคการแพทย์ รังสีวิทยา เภสัชกร และผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวเนื่องในหน่วยงานด้านสาธารณสุขและสถานพยาบาล

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 4 เดือน และลดดอกเบี้ยเหลือ 1% ต่อปี

 • ลงทะเบียน 13-30 เมษายน 2563

 

มาตรการที่ 7: สำหรับลูกค้า SMEs ผู้ประกอบการแฟลต/อพาร์ทเมนท์ และผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย (Pre-Finance)

 • วงเงินสินเชื่อรวมทั้งกลุ่มธุรกิจของลูกค้าที่มีกับธนาคารไม่เกิน 100 ล้านบาท มีสถานะบัญชีปกติ

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 6 เดือน

 • กรณีสินเชื่อแฟลต เมื่อครบกำหนดให้พักชำระดอกเบี้ยได้อีก 12 เดือน จากนั้นให้ทยอยชำระดอกเบี้ยที่พักไว้ภายใน 24 เดือนหรือ 36 เดือน

 • กรณีสินเชื่อพัฒนาโครงการ (Pre Finance) ให้ชำระดอกเบี้ยที่พักไว้ในช่วงท้ายของสัญญากู้เงิน

 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563

 

 

 

 

 

มาตรการที่ 8: เพื่อช่วยเหลือลูกค้าฝ่าวิกฤตโควิด-19

 • สำหรับลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเข้ามาตรการที่ 1, 2, 3, 4 และ 6 แต่ยังคงได้รับผลกระทบด้านรายได้จากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และมีภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในด้านอื่น

 • พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย 3 เดือน แต่ต้องไม่เกินระยะเวลาการพักชำระของมาตรการเดิม

 • เมื่อครบกำหนด ดอกเบี้ยที่พักชำระไว้สามารถทยอยผ่อนชำระให้หมดภายในระยะเวลาของสัญญาเงินกู้

 • ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2563

 

มาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย (สงครามการค้า ภัยแล้ง และจาก COVID-19) 

 • กรณีอยู่ระหว่างใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 • กรณีพ้นระยะการใช้อัตราดอกเบี้ยตามโปรโมชั่น ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน แบ่งเป็น

 • กลุ่มลูกค้ารายย่อย/สวัสดิการ ใช้อัตราดอกเบี้ย MRR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน 

 • กลุ่มลูกค้าแฟลต ใช้อัตราดอกเบี้ย MLR-1.25% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

 • ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2563

 • ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ให้ชำระเฉพาะดอกเบี้ยรายเดือน โดยลดอัตราดอกเบี้ยเหลือ 1.00% ต่อปี ระยะเวลาไม่เกิน 4 เดือน ยื่นคำขอภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

 

โทรศัพท์: 0 2645 9000

https://www.ghbank.co.th/

>> สามารถลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน Application: GHB ALL ได้ที่ App Store หรือ Play Store

Line : GH Bank 

 

 

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ธอท.) 

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย รวมถึงสินเชื่ออเนกประสงค์ที่นำที่อยู่อาศัยมาเป็นหลักประกัน เช่น สินเชื่อบ้านแลกเงิน โดยมีวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท

 

 • พักชำระหนี้เงินต้นและชำระเฉพาะกำไร (ดอกเบี้ย) ระยะเวลา 3 เดือน

 • ลูกค้าแจ้งความประสงค์และขอรับสิทธิ์ได้ทาง

 

กรอบแบบฟอร์มใบคำขอที่ www.ibank.co.th 

และส่งกลับมายังอีเมล COVID19@ibank.co.th

ณ สาขาของธนาคารทั่วประเทศ

ธนาคารแจ้งผลผ่านทาง SMS ของลูกค้า

. 


ธนาคารออมสิน
ออมสิน ช่วยอีก.. ปรับมาตรการช่วยลูกค้าเงินกู้สู้ภัยโควิด เพิ่มเวลาให้พักชำระเงินต้นและดอกเบี้ย จาก 3 เดือน เป็น 6 เดือน ธนาคารฯ ดำเนินการทันที ตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 30 ก.ย.63 ..ลูกค้าไม่ต้องลงทะเบียน
สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยธนาคารออมสิน
พักชำระหนี้ ระยะเวลา 6 เดือน

โทรศัพท์: 1115
เว็บไซต์ https://www.gsb.or.th/news-events
 มาตรการพักชำระหนี้ "สินเชื่อบ้าน" ของแต่ละธนาคาร ที่เปิดโอกาสให้ลูกหนี้รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ "โควิด-19" ได้ลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงวิกฤติ ถ้าท่านใดสนใจ ลองตรวจสอบเงื่อนไขของแต่ละธนาคารดู ซึ่งทุกแห่งต่างเข้าร่วมนโยบายของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะช่วยเหลือประชาชนด้านการเงิน ซึ่งใครเป็นลุกค้าธนาคารไหน แนะนำว่าควรติดต่อไปที่ธนาคารโดยตรงตามข้อมูลข้างต้นได้เลย ทางสถาบันการเงินยินดีช่วยเหลือลูกหนี้ในช่วงนี้แน่นอนค่ะ

 

ไม่พลาดข่าวสาร รวมคอนโดดีลพิเศษมากมาย เพิ่มเราเป็นเพื่อนทางไลน์ @Tooktee

@TOOKTEE
 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.bot.or.th/Thai/Pages/default.aspx

#สินเชื่อบ้าน #ดอกเบี้ยบ้าน #ธนาคารพักชําระหนี้  #ขยายเวลาสินเชื่อบ้าน #พักชำระหนี้ #สินเชื่อบ้าน ธอส #สินเชื่อบ้านกรุงไทย #สินเชื่อบ้านธนาคารออมสิน #โควิด 19

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ