ตลาดที่อยู่อาศัยปี 63 หดตัวไม่ "มหาศาล"

ตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลหดตัวลงราวหนึ่งในสี่ในปี 2563 แต่ก็ยังดีกว่าการคาดการณ์ในช่วงกลางปีที่คาดว่าจะหดถึงครึ่งหนึ่ง

            ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก.เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (www.area.co.th) เปิดเผยว่าโครงการที่อยู่อาศัยทุกประเภทในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลในปี 2563 จะเปิดตัวทั้งหมด 380 โครงการ รวม 84,258 หน่วย รวมมูลค่า 344,295 ล้านบาท หรือเฉลี่ยหน่วยละ 4.086 ล้านบาท ถือว่าหดตัวลงพอสมควร แต่ไม่มากเท่ากับการคาดการณ์เมื่อช่วงกลางปี 2563

 

ในช่วงกลางปี 2563 ตลาดที่อยู่อาศัยได้รับการคาดการณ์ว่าจะหดตัวลงประมาณ 50% เพราะพิษโควิด-19 อย่างไรก็ตามจากผลการสำรวจภาคสนามรายเดือนของศูนย์ข้อมูลฯ พบว่า จำนวนโครงการเปิดใหม่ที่ 380 โครงการ ลดลงจากปี 2562 เพียง 21% ส่วนจำนวนหน่วยและมูลค่า ลดลง 29%  และ 28% ตามลำดับ ซึ่งถือว่าลดลงกว่าหนึ่งในปีของปี 2562 แต่ก็ยังดีกว่าการคาดการณ์เดิมที่คาดว่าจะลดลงถึงราวครึ่งหนึ่ง

            ส่วนราคาขายต่อหน่วยกลับเพิ่มขึ้น 2% ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นอย่างไม่มีนัยสำคัญใดๆ ทั้งนี้เพราะตลาดที่อยู่อาศัยยังเน้นผลิตสินค้าที่ขายในระดับราคาปานกลางจนถึงราคาสูงขึ้นไป เนื่องจากสินค้าราคาถูก สร้างแล้วกลับขายไม่ได้เพราะประชาชนผู้มีรายได้น้อย มีรายได้ลดน้อยลง ความสามารถในการซื้อบ้านจึงลดลงตามลำดับ  จะเห็นได้ว่าผู้ประกอบการอาคารชุดราคาถูกบางรายกลับสร้างที่อยู่อาศัยราคาที่สูงขึ้นแทน เพราะผลการขายสินค้าราคาถูก ค่อนข้างจะขายได้ช้า

            โดยสรุปแล้วตลาดที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลได้รับผลกระทบกันตามสมควรเพราะการเปิดตัวโครงการใหม่ซึ่งเป็นดัชนีที่สำคัญและเห็นชัดที่สุดหดตัวลงประมาณหนึ่งในห้าถึงหนึ่งในสี่เมื่อเทียบกับในปี 2562 อย่างไรก็ตามภาคอสังหาริมทรัพย์นี้ก็ยังได้รับผลกระทบน้อยกว่าภาคโรงแรม รีสอร์ต ศูนย์การค้าและอาคารสำนักงานที่ยังมีการใช้สอยไม่เต็มที่และบางแห่งก็ยังปิดตัวอยู่เพราะขาดนักท่องเที่ยวนั่นเอง

            ถ้าเศรษฐกิจของประเทศดีขึ้นดังที่รัฐบาลคาดการณ์ไว้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ก็คงจะฟื้นตัวในปี 2564 อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขึ้นนี้เกิดจากการนำเงินในอนาคตมาใช้ ด้วยรัฐบาลกู้เงินมาใช้สอยเป็นจำนวนมาก อาจส่งผลเสียต่อประเทศชาติในระยะยาว ทำให้เกิดต้นทุนค่าเสียโอกาส (Opportunity Cost) ในอนาคต

ผู้แถลง:
ดร.โสภณ พรโชคชัย (sopon@area.co.th) ประธาน ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส หรือ AREA (www.area.co.th): ซึ่งเป็นองค์กรที่มีฐานข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ภาคสนามขนาดใหญ่ที่สุดและปรับปรุงให้ทันสมัยที่สุดในประเทศไทย และดำเนินการเก็บข้อมูลต่อเนื่องมาตั้งแต่ พ.ศ.2537 เป็นศูนย์ข้อมูลที่มีความเป็นกลางทางวิชาการ และเป็นอิสระทางวิชาชีพ โดยไม่ถูกครอบงำโดยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใด ๆ สมาชิกของศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับข้อมูลที่เป็น First-hand information ในเวลาเดียวกัน

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.area.co.th/thai/area_announce/area_press.php?strquey=press_announcement4163.htm

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง