คมนาคม จัด 5 ของขวัญปีใหม่ให้ประชาชน ทางด่วน - เรือ - รถตู้ ฟรี !


12 / 01 / 2021

“คมนาคม” จัด 5 ของขวัญปีใหม่ 2564 เปิดฟรีค่าผ่านทางด่วนและมอเตอร์เวย์รวม 7 เส้นทาง ประชาชนขึ้นเรือ – รถตู้บริการฟรี ขณะที่ ทอท.จัดพื้นที่จุดจอดรถฟรีสนามบิน รองรับมากกว่า 700 คัน

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 2564 ให้แก่ประชาชน กระทรวงคมนาคม โดยหน่วยงานในสังกัดได้ร่วมกันให้บริการฟรีแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ประกอบด้วย

  1. กรมทางหลวง (ทล.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางบนทางหลวงพิเศษหมายเลข ๗ และทางหลวงพิเศษหมายเลข ๙ วงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก (บางปะอิน-บางพลี) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564
  2. การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 4 มกราคม 2564 รวมทั้งยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษเฉลิมรัชมงคล ทางพิเศษศรีรัช และทางพิเศษอุดรรัถยา ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 1 มกราคม 2564
  3. กรมเจ้าท่า (จท.) ให้บริการเรือข้ามฟากฟรี ท่าเรือคลองสาน – ท่าเรือกรมเจ้าท่า วันละ 3 ช่วงเวลา ตั้งแต่วันนี้ ถึง 5 มกราคม 2564
  4. บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) จัดบริการรถตู้รับ – ส่งฟรีแก่ผู้โดยสาร ระหว่างบริเวณหน้าอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) กับสถานีรถไฟฟ้า BTS และกรมการขนส่งทางบก ระหว่างวันที่ 29 - 31 ธันวาคม 2563
  5. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) ให้บริการที่จอดรถฟรี ของสนามบินสุวรรณภูมิ-ดอนเมือง-ภูเก็ต ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 600 คัน ท่าอากาศยานดอนเมือง 120 คัน และท่าอากาศยานภูเก็ต ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 – 4 มกราคม 2564

 

 

 

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมยังเตรียมการรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 โดยมอบนโยบายให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการร่วมกันอำนวยความสะดวกประชาชน “เดินทางปลอดภัย ใส่ใจกำลังสาม” คมนาคมเน้น ให้ใส่ใจตนเอง ใส่ใจผู้อื่น และใส่ใจประชาชน และมอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) จัดทำแผนอำนวยความสะดวกและปลอดภัยรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2564 ของกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2563 - 4 มกราคม 2564 ระยะเวลารวม 7 วัน ประกอบไปด้วย

 

  1. บริการระบบขนส่งสาธารณะ ประกอบด้วย รถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน ให้ประชาชนเข้าถึงง่าย เพียงพอต่อการเดินทาง ไม่ล่าช้า ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง ไม่โก่งราคา ไม่ทิ้งผู้โดยสาร และทันกับสถานการณ์
  2. ให้ความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในคุณภาพของการให้บริการขนส่งสาธารณะ ด้วยการดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีโดยสาร ภายในรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ เรือโดยสารสาธารณะ และเครื่องบิน เข้มงวดผู้ประจำรถโดยสารสาธารณะ รถไฟ และเรือโดยสารสาธารณะ ทุกราย ไม่เสพสิ่งเสพติด และมีระดับแอลกอฮอล์ในลมหายใจเป็นศูนย์มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ รวมทั้ง เข้มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
  3. กำกับและควบคุม ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุ ลดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากการเดินทางทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้ลดลงไม่น้อยกว่า 5% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงเทศกาลปีใหม่ ย้อนหลัง 3 ปี
  4. บริหารจัดการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2564 ให้มีความคล่องตัวและปลอดภัย
  5. บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย ในการเดินทางของประชาชน

 

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/914699

#เศรษฐกิจ # คมนาคม #ปีใหม่ #สนามบิน #เรือ # รถถตู้

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

รายการ