ออมสินช่วยลูกค้า 6 สินเชื่อ พักหนี้ จ่ายแค่ดอกเบี้ย ก่อนเป็น NPL


17 / 03 / 2021

ธนาคารออมสิน ช่วย 6 ลูกค้าสินเชื่อที่ไม่สามารถจ่ายหนี้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 64 ที่ผ่านมาด้วยการ "พักชำระเงินต้น ส่งดอกเบี้ยตามกำลัง" ก่อนกลายเป็น NPL แนะให้ลงทะเบียนผ่าน MyMo

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 64 นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบทางการเงินจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด–19 เป็นการปรับแผนการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้ที่เริ่มมีปัญหาไม่สามารถชำระหนี้ได้ ณ วันที่ 28 ก.พ. 64

ทั้งนี้ เพื่อประคับประคองสถานะลูกหนี้ไม่ให้กลายเป็น NPL ซึ่งจะทำให้มีประวัติเครดิตเสีย ไม่สามารถกู้เงินกับสถาบันการเงินได้ในอนาคต โดยธนาคารได้ตรวจสอบและคัดกรองบัญชีลูกหนี้โดยเน้นรายที่เป็นลูกหนี้ดังนี้

- กลุ่มสินเชื่อเคหะ
- สินเชื่อไทรทอง
- สินเชื่อครูและบุคลากรทางการศึกษา
- สินเชื่อสวัสดิการ
- สินเชื่อธนาคารประชาชน
- สินเชื่อธุรกิจ

โดยพบว่ามีลูกหนี้จำนวนหนึ่งเริ่มมีประวัติค้างจ่ายวันแรกเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 64 แต่ค้างไม่เกิน 90 วัน และยังไม่เป็น NPL จึงเร่งช่วยเหลือจัดทำแผนการชำระหนี้สำหรับลูกหนี้กลุ่มนี้เท่านั้น โดยลูกหนี้ส่วนใหญ่ตามมาตรการนี้ธนาคารให้พักชำระเงินต้นและจ่ายเฉพาะดอกเบี้ยเต็มจำนวน

แต่มีลูกหนี้จำนวนหนึ่งที่ธนาคารให้พักชำระเงินต้นและเลือกจ่ายดอกเบี้ยบางส่วนตามอัตราที่กำหนด ซึ่งธนาคารจัดทำแผนการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละรายตามความสามารถในการผ่อนชำระ และพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมกับลูกหนี้รายนั้นๆ

ทั้งนี้ ลูกหนี้ในกลุ่มนี้จะเริ่มทยอยได้รับข้อมูลแผนการชำระหนี้ที่ธนาคารจัดทำขึ้นในแอปพลิเคชัน MyMo ของลูกหนี้แต่ละรายที่เข้าเกณฑ์ตามมาตรการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกหนี้เลือกเข้ามาตรการได้ด้วยตนเองผ่านแอป MyMo

เมื่อเข้าแอปแล้วให้เลือกเมนูการชำระหนี้สำหรับปี 2564 ระบบจะแสดงการชำระหนี้ตามสัญญาเงินกู้เดิม และรายละเอียดแผนการชำระหนี้ตามมาตรการนี้ ลูกหนี้สามารถดำเนินการตามขั้นตอนจนเสร็จกระบวนการ โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อธนาคาร

แต่หากดำเนินการเองไม่สำเร็จ หรือไม่สะดวกใช้สมาร์ทโฟน สามารถติดต่อที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2564 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center โทร. 1115

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.thairath.co.th/news/business/finance-banking/2050420

#ข่าวทั่วไป #วิทัย รัตนากร #ธนาคารออมสิน #พักหนี้ออมสิน #พักหนี้

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ