อัพเดทสินเชื่อบ้านมือสองปี 2564 (ล่าสุด)

ดอกเบี้ยบ้านใหม่ล่าสุด!! เปรียบเทียบอัตราดอกเบี้ยบ้านมือสองใหม่ ไตรมาส3 (เดือนก.ค.) ปี 2564 สำหรับใครที่กำลังถูกใจบ้านมือสองสักหลัง แล้วอยากกู้ซื้อบ้าน? ขอสินเชื่อบ้านมือสอง ธนาคารไหนดี ถึงจะได้ดอกเบี้ยบ้านต่ำที่สุด ใครอยากรู้ Tooktee.com รวบรวมข้อมูลมาเปรียบเทียบให้แล้ว


สินเชื่อบ้านมือสอง

 

1) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส)

สินเชื่อบ้านมือสอง ALL HOME

ยื่นคำขอกู้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2564

อนุมัติและทำนิติกรรมภายในวันที่ 31 มกราคม 2565

(ทั้งนี้ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการกำหนดระยะเวลาสิ้นสุดโครงการก่อนกำหนด หากธนาคารให้สินเชื่อเต็มวงเงินของโครงการแล้ว)

 

• วงเงิน

วงเงินให้กู้ตามเกณฑ์หลักประกัน และตามเกณฑ์รายได้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติงานสินเชื่อของธนาคาร

• ระยะเวลาผ่อน

ไม่น้อยกว่า 3 ปี 6 เดือน และ ไม่เกิน 40 ปี โดยอายุผู้กู้รวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี ยกเว้น กรณีข้าราชการตุลาการ อัยการ หรืออื่นๆ ที่มีอายุเกษียณมากกว่า 60 ปี ให้ใช้อายุผู้กู้เมื่อรวมกับระยะเวลาที่ขอกู้ต้องไม่เกิน 75 ปี

 

• ดอกเบี้ย 

ปีที่ 1 = 3.35 % ต่อปี

ปีที่ 2 = MRR - 2.55 % ต่อปี

ปีที่ 3 = MRR - 2.15 % ต่อปี

ปีที่ 4 จนถึงตลอดอายุสัญญา =  MRR - 1.00 % ต่อปี


รายละเอียดอื่นๆ : https://www.ghbank.co.th/product-detail/all-home-64-q3q4
 

 

 


2) ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต (ttb) 

สินเชื่อบ้านมือสอง ดอกเบี้ยบ้านมือสองพิเศษ เฉลี่ย 3 ปีแรก 2.70% ต่อปี

เป็นเจ้าของบ้านใหม่ บ้านมือสอง คอนโด ทาวน์เฮ้าส์ ทาวน์โฮม ได้เร็ว และง่ายขึ้น ด้วยข้อเสนอที่ดีกว่าจากทีทีบี วงเงินสูง ดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย พร้อมสิทธิประโยชน์อีกมากมายจากโครงการพันธมิตรของธนาคาร


• วงเงิน

วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 50,000,000 บาท หรือ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินของธนาคาร

 

1. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาไม่เกิน 10 ล้านบาท

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ธนาคารกำหนด (คลิกที่นี่ เพื่อดูรายชื่อ)

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 95% ของราคาซื้อขาย หรือ ราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า สำหรับกรณีซื้อบ้านจากโครงการทั่วไป

 

2. กรณีกู้ซื้อบ้านพร้อมที่ดิน หรือ ห้องชุดคอนโดมิเนียม ราคาตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป

วงเงินอนุมัติสูงสุดไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย หรือราคาประเมินธนาคาร แล้วแต่ราคาใดจะต่ำกว่า

 

• ระยะเวลาผ่อน

นานสูงสุดถึง 35 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมกับอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

 

• ดอกเบี้ย 

2 ทางเลือก

ทางเลือกที่ 1 

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริม 3 ประเภท

ปีที่ 1 - 3  MRR - 0.88 %

หลังจากนั้น MRR - 0.78%

 

ทางเลือกที่ 2 

สมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมไม่ครบทั้ง 3 ประเภท

ปีที่ 1 - 3  MRR - 0.38%

หลังจากนั้น MRR - 0.28%

 

ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

ฟรี ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์
 

รายละเอียดอื่นๆ :https://www.ttbbank.com/th/personal/loans/home-loan/home-loan

 

3) ธนาคารกสิกรไทย 

สินเชื่อบ้านมือสอง ยื่นกู้สินเชื่อบ้านตั้งแต่ 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2564
 

• วงเงิน

• กรณีกู้ซื้อบ้านใหม่หรือบ้านมือสอง
  วงเงินกู้ได้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 90 % ของราคาประเมินหลักประกัน

• กรณีกู้ปลูกสร้างบ้าน
  กู้ปลูกสร้างบ้านบนที่ดินของตนเอง

วงเงินให้กู้ไม่เกิน 100% ของราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%ของราคาประเมินที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง

  กู้ซื้อที่ดินพร้อมขอกู้ปลูกสร้างบ้าน

วงเงินให้กู้ไม่เกิน 90% ของราคาซื้อขายที่ดินรวมกับราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาว่าจ้าง แต่ไม่เกิน 90%     ของราคาประเมินที่ดินและราคาประเมินแบบสิ่งปลูกสร้าง

ยื่นเอกสารครบ รู้ผลอนุมัติเบื้องต้น ภายใน 3 วันทำการ

 

• ระยะเวลาผ่อน

สูงสุด 30 ปี

 

• ดอกเบี้ย 

สำหรับลูกค้าที่มีรายได้ประจำ

-  อัตราดอกเบี้ย  3 ปีแรก MRR - 0.07%

-  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา  MRR 

-  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 5.90 %

-  อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 5.94%

สำหรับลูกค้าผู้ประกอบการ

-  อัตราดอกเบี้ย  3 ปีแรก MRR + 0.43 %

-  หลังจากนั้นจนสิ้นสุดสัญญา  MRR + 0.50 %

-  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี 6.40 %

-  อัตรอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง 6.44%

 

รายละเอียดอื่นๆ : https://kasikornbank.com/th/personal/Loan/Home-Loan/Pages/Home.aspx


4) ธนาคารกรุงไทย

กรุงไทยชัวร์ ทุกเรื่องบ้าน ดอกต่ำ วงเงินสูง ผ่อนนาน

• วงเงิน

วงเงินกู้สูงสุด 100%

• ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนนานสูงสุด 40 ปี

• ดอกเบี้ยบ้านมือสอง

1. ทำประกัน*

    ปีที่ 1     0.75

    ปีที่ 2     MRR – 2.40

    ปีที่ 3     MRR – 2.40

    หลังจากนั้น  MRR – 1.25

    อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  2.80

2. ไม่ทำประกัน*

    ปีที่ 1     1.00

    ปีที่ 2     MRR – 2.40

    ปีที่ 3     MRR – 2.40

    หลังจากนั้น  MRR – 1.25

    อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี  2.88

 

ทั้งนี้ การทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความสมัครใจของลูกค้า และไม่มีผลต่อการพิจารณาสินเชื่อ

ยื่นสมัครสินเชื่อ ภายในวันที่ 30 กันยายน 2564

รายละเอียดเพิ่มเติม : https://krungthai.com/th/personal/loan/housing-loan/16

 

 

5) ธนาคาร ออมสิน

สินเชื่อบ้านมือสองช่วยสานฝันเรื่องบ้านให้เป็นจริงด้วยเงื่อนไขสบายๆ ธนาคารออมสินเข้าใจและรู้ซึ้งถึงความต้องการมีบ้าน ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการเริ่มต้นชีวิตที่ดี จึงมุ่งส่งเสริมและช่วยสานฝันของท่านให้เป็นจริง ด้วยเงื่อนไขสบายๆ และไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด จบทุกความต้องการเรื่อ??งบ้านที่เดียวครบ

 

• วงเงิน

ให้กู้ได้ทุกกรณีรวมกันไม่เกินร้อยละ 100 ของราคาซื้อขายหรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดที่ต่ำกว่า

 

• ระยะเวลาผ่อน

ไม่เกิน 40 ปี นับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญา และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี 

 

• ดอกเบี้ยบ้านมือสอง

อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

 

รายละเอียดเพิ่มเติม  : https://www.gsb.or.th/personals/homeloan/

 

 

6) ธนาคารไทยพาณิช 

หากคุณฝันอยากมีบ้าน ความฝันของคุณเป็นจริงได้ไม่ยาก ธนาคารไทยพาณิชย์พร้อมให้คำปรึกษา และมอบสิทธิประโยชน์สูงสุดให้คุณ เพื่อให้คุณและครอบครัวมีความสุขในบ้านที่อบอุ่น ด้วยวงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกัน และอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษทั้งแบบคงที่ และแบบลอยตัว

 

• วงเงิน

วงเงินกู้สูงสุด 100%* ของราคาประเมินหลักประกั

 

• ระยะเวลาผ่อน

ผ่อนสบายแบบ ลดต้น ลดดอก กับระยะเวลากู้นานสูงสุด 30 ปี และระยะเวลาผ่อนชำระรวมอายุผู้กู้แล้วไม่เกิน 65 ปี

 

• ดอกเบี้ย

5.99 % เฉลี่ย 3 ปีแรก *เป็นไปตามประกาศของธนาคาร


รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.scb.co.th/th/personal-banking/loans/home-loans/scb-new-loan.html
 

 

 

เปิดรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับคอมมิชชั่น 2-7 % 

Tooktee Live

ร่วมรับฟัง "โอกาสทางธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ กับ เครื่อข่าย Tooktee"
และเข้าร่วมเป็นตัวแทนรูปแบบอิสระกับเราในงาน

รับจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !!

?? วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 65

?? เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ชั้น 8 

คลิกลงทะเบียน : https://bit.ly/3nANsQr

สนใจเป็นสมัครเป็น agent กับเรา สอบถามผ่าน Line : @Tooktee >> https://line.me/R/ti/p/%40whn7789w

 

 

 

 

 

 

นอกจากนั้นสามารถสอบถามเพิ่มเติมผ่าน  Line : https://line.me/R/ti/p/%40whn7789w
หรือ โทรศัพท์ : 0-2295-3905 ต่อ 125 

 

 

 

อ้างอิง
(10) https://www.thanachartbank.co.th
(9) https://www.uob.co.th/personal
(8) https://www.kiatnakin.co.th
(7) https://www.bankofchinahomeloan.com
(6) https://www.lhbank.co.th
(5) https://www.tmbbank.com
(4) https://www.krungsri.com
(3) https://www.gsb.or.th
(2) https://www.bangkokbank.com
(1) https://www.ghbank.co.th

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์อ้างอิง : tooktee

#สินเชื่อบ้านมือสอง #ดอกเบี้ย #ดอกเบี้ยบ้าน #กู้ซื้อบ้าน #ดอกเบี้ยบ้านมือสอง

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ