อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ช่วยให้ผู้สูงอายุใช้งานง่ายและปลอดภัยได้อย่างไร?


12 / 05 / 2022

“ผู้สูงอายุ”(Older person) (องค์การสหประชาชาติ) หมายถึง ประชากรทั้งเพศชายและหญิงที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป โดยปัจจุบันประเทศไทยก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ตั้งแต่ปี 2564 ซึ่งผู้สูงอายุเป็นวัยที่มีสมรรถภาพร่างกายที่ลดต่ำลงส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน และจากการสำรวจพบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ประสบปัญหาในเรื่องการเคลื่อนไหวของร่างกาย และการมองเห็น โดยอุบัติเหตุที่พบบ่อยที่สุดคือ “การหกล้มภายในห้องน้ำ”ดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญในการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนห้องน้ำให้มีความปลอดภัย เพิ่มสะดวกสบาย และง่ายต่อการใช้งานสำหรับผู้สูงอายุ

 

สิ่งหนึ่งที่สำคัญในการออกแบบหรือปรับเปลี่ยนห้องน้ำให้เหมาะสมกับผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาข้อเข่านั่นคือ โถสุขภัณฑ์ เนื่องจากผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า เช่น ผู้ที่มีอาการปวดเข่าเรื้อรัง, ข้อเข่าเสื่อม จะไม่สามารถลงน้ำหนักหรือลงแรงที่เข่าได้มากนัก ส่งผลให้เวลาเข้าห้องน้ำก็มักจะมีปัญหาในการลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์ ทำให้การดำเนินกิจวัตรประจำวันทำได้ลำบาก ลดความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ต้องมีผู้ดูแลคอยช่วยเหลือเวลาเข้าห้องน้ำ ลดความเป็นส่วนตัวในการเข้าห้องน้ำ และอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุหกล้มในห้องน้ำได้

 

ดังนั้น ในบทความนี้ผู้บรรยายจึงขอแนะนำอุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ (Toilet Lift) Model PHC-01-Seriesจาก Primus ซึ่งเป็นนวัตกรรม อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ที่จะช่วยรองรับและดันสะโพกของผู้ใช้งานขึ้นและลงขณะใช้โถสุขภัณฑ์ ช่วยผ่อนน้ำหนักที่กระทำลงบนข้อเข่า เพิ่มความปลอดภัยในห้องน้ำ เพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง ตัวอุปกรณ์สามารถติดตั้งได้ง่ายทั้งกับโถสุขภัณฑ์เดิม และโถสุขภัณฑ์ใหม่ในสถานที่ต่างๆ เช่น Nursing Home, บ้านพักดูแลผู้สูงอายุ, โรงพยาบาลผู้สูงอายุ หรือศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โดยไม่ต้องเจาะหรือยึดกับพื้นห้องน้ำ

 

หลายท่านอาจจะมีข้อสงสัยว่าการใช้ อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ (Toilet Lift) มีข้อดีอย่างไร?

 

  • ช่วยผ่อนแรงและเพิ่มความสะดวกสบายในขณะลุกนั่งโถสุขภัณฑ์

สำหรับผู้ที่มีปัญหาข้อเข่า, ขา หรือสะโพก อาจจะมีปัญหาในการลุก-นั่งโถสุขภัณฑ์ลำบาก ไม่สามารถใช้แรงตั้งแต่บริเวณสะโพกลงไปได้ ดังนั้น อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ จะช่วยผ่อนแรงผู้ใช้งานในการลุก-นั่งได้ เนื่องจากอุปกรณ์จะทำงานโดยการปรับระดับความเอียงของที่นั่งโถสุขภัณฑ์เพื่อรองรับสะโพกของผู้ใช้งานในขณะลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์จึงช่วยผ่อนแรงที่กระทำต่อข้อเข่าและสะโพกทำให้ลดอาการบาดเจ็บของข้อได้

 

  • เพิ่มความปลอดภัยขณะลุก-นั่งโถสุขภัณฑ์

            ผู้สูงอายุหลาย ๆ ท่าน เมื่อเข้าห้องน้ำมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนื่องจากการเสื่อมสภาพของร่างกาย ทำให้ความสามารถในการเดิน การทรงตัวและการมองเห็นลดลง ประกอบกับวัสดุพื้นห้องน้ำอาจจะลื่นทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่าย ซึ่งถือว่าเป็นอันตรายอย่างมากสำหรับผู้สูงอายุ ในกรณีที่ลื่นล้มรุนแรงอาจทำให้เสียชีวิตได้เลยทีเดียว การมีอุปกรณ์พยุงสำหรับนั่งโถสุขภัณฑ์จะช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุในห้องน้ำได้ เนื่องจากสามารถจับราวจับของตัวอุปกรณ์ในการช่วยพยุงตัวขึ้น-ลงจากโถสุขภัณฑ์ และอุปกรณ์ยังสามารถปรับระดับความสูงทำให้การลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น อุปกรณ์มีความปลอดภัยสำหรับการใช้งานเพราะใช้ไฟฟ้าแรงดันต่ำเพียง 24 โวลต์กระแสตรง

 

  • ใช้งานง่าย มีราวจับพร้อมปุ่มกดสั่งขึ้น-ลง 

                อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ Toilet Lift สามารถใช้งานได้ง่าย เพียงแค่กดปุ่มปรับขึ้น-ลง ที่บริเวณราวจับทางด้านขวามือ โดยปุ่มจะมี LED แสดงสถานะไฟเลี้ยง

• ปุ่มปรับขึ้น (Up) เป็นปุ่มสีฟ้า

• ปุ่มปรับลง (Down) เป็นปุ่มสีเหลือง

สามารถเลือกรูปแบบการทำงาน Up-Down ได้ 2 ลักษณะ

 • Continuous Function คือ การกดปุ่ม Up-Down เพียงคลิกเดียวอุปกรณ์พยุงจะยกระดับขึ้นหรือลดระดับอย่างต่อเนื่องจนสุดพิสัยการเคลื่อนไหวของอุปกรณ์พยุง

 • Instant Function คือ การกดปุ่ม Up-Down โดยกดปุ่มค้างไว้อุปกรณ์พยุงจะยกระดับขึ้นหรือลดระดับลงตามระยะเวลาการกดปุ่ม

 

  • เพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

ผู้ที่มีปัญหาการลุก-นั่งจากโถสุขภัณฑ์ เมื่อทำธุระในห้องน้ำอาจจะต้องมีผู้ดูแลคอยให้ความช่วยเหลือ ทำให้ความเป็นส่วนตัวในการใช้ห้องน้ำลดลง การมีอุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ทำให้ผู้ดูแลไม่จำเป็นต้องเข้าไปดูแลผู้ใช้งานในขณะลุก-นั่งโถสุขภัณฑ์ทุกครั้งจึงเป็นการเพิ่มความสามารถในการช่วยเหลือตนเองและเพิ่มความเป็นส่วนตัวในการเข้าห้องน้ำให้กับผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น **อุปกรณ์สามารถรับน้ำหนักได้ถึง 150 กิโลกรัม**

 

  • ติดตั้งง่าย โดยยึดเข้ากับโถสุขภัณฑ์เดิมได้หลายขนาด ไม่ต้องเจาะหรือยึดกับพื้นห้องน้ำ
       อุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ Toilet Lift สามารถติดตั้งได้ง่าย สามารถยึดเข้ากับโถสุขภัณฑ์เดิมได้หลายขนาดที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไป การติดตั้งอุปกรณ์นั้นไม่ต้องเจาะหรือยึดกับพื้นห้องน้ำ เพียงแค่นำอุปกรณ์ไปสวมเข้ากับโถสุขภัณฑ์เดิมและใส่สกรูระหว่างโถสุขภัณฑ์กับตัวอุปกรณ์

            นอกจากอุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์แล้ว ยังมีอุปกรณ์ฝึกเดิน สำหรับกล้ามเนื้อขาอ่อนแรง อัมพาตครึ่งซีก (ยี่ห้อ Ormesa), รถเข็นช่วยเดิน ผู้ที่มีปัญหาด้านการเดิน การทรงตัวที่ไม่มั่นคง (ยี่ห้อ Topro), อุปกรณ์พลิกตัวผู้ป่วยติดเตียง (ยี่ห้อ TURNAID), Quha Zono เมาส์ไร้สายเพื่อผู้พิการ, เตียงไฟฟ้าสำหรับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ 4 ไกร์, Armon อุปกรณ์ช่วยพยุงแขน สำหรับผู้ป่วยกล้ามเนื้อแขนอ่อนแรง เป็นต้น

 

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.tht.co.th/product/toilet-lift-88.html

สนใจสั่งซื้ออุปกรณ์พยุงสำหรับโถสุขภัณฑ์ ติดต่อสอบถามได้ที่

Mobile: +66901979610หรือ 02-693-7005 ต่อ 206

LINE ID: @tht.co.th หรือ https://lin.ee/Yvcr3Kh

E-mail: healthcare@primusthai.com

 

เว็บไซต์อ้างอิง : THEMTECH

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ