ค่าโอนบ้าน 2565 ค่าธรรมเนียมอะไรบ้าง ใครเป็นคนจ่าย รู้ก่อนซื้อขายอสังหาฯ


01 / 06 / 2023

ผู้ซื้อ ผู้ขายและนายหน้าอสังหาฯ มือใหม่ ต้องรู้จักค่าธรรมเนียมการโอนบ้านและที่ดิน ใครเป็นคนจ่าย? อัพเดทถึง 31 ธันวาคม 2565 ก่อนการซื้อ-ขายบ้านและที่ดิน ไม่ว่ากับญาติพี่น้อง หรือบุคคลทั่วไป ต่างมีค่าใช้จ่ายในการโอน 5 อย่างเหมือนกันทั้งหมด คือ

  1. ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และค่าจดจำนอง

  2. ค่าธรรมเนียมการโอน (ค่าโอน)

  3. ภาษีธุรกิจเฉพาะ คิดกี่เปอร์เซ็นต์  ?

  4. ค่าอากรสแตมป์ คิดกี่เปอร์เซ็นต์ ?

 

โอนบ้าน 2565 มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง (อัพเดท)

 1.ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา และค่าจดจำนองใครเป็นคนจ่าย
ภาษีรายได้บุคคลธรรมดา มีการคิดแบบ ขั้นบันไดภาษี หักค่าใช้จ่ายต่าง ๆตามจำนวนปีถือครอง การคำนวณอาจจะสลับซับซ้อนก็ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

ค่าจดจำนอง (กรณีจำนองกับสถาบันการเงิน) สำหรับบ้าน อาคารพาณิชย์ หรือที่ดินพร้อมอาคารประเภทดังกล่าว คิดที่อัตรา 0.01% ของมูลค่าที่จำนอง (วงเงินที่กู้) ส่วนการโอนที่ดิน หรืออาคารประเภทอื่นๆ ที่ไม่เข้าเกณฑ์ คิดที่อัตรา 1% ตามเดิม

ค่าอื่นๆ เช่น ค่าคำขอ ค่าอากร ค่าพยาน เมื่อเอาค่าใช้จ่ายทุกข้อมารวมกันแล้ว ก็จะได้ค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่คุณจะต้องเสียในวันที่จะต้องมีการโอนกันที่กรมที่ดินนั่นเองค่ะ


โดยปกติค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หรือภาษีธุรกิจเฉพาะ ผู้ขายควรเป็นผู้ออก ส่วนค่าจดจำนอง ผู้ซื้อควรเป็นผู้ออก ส่วนค่าธรรมเนียมส่วนอื่นๆ แล้วแต่ตกลงกันว่าใครจะออกเท่าใด (จะออกคนละครึ่งหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดออกทั้งหมด) แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้มีกฎตายตัวว่าใครต้องออกส่วนใดบ้าง ขึ้นอยู่กับการตกลงกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย เช่น ผู้ขายบางรายอาจให้ผู้ซื้อออกค่าโอนและค่าภาษีทุกอย่าง หรือผู้ขายบางรายอาจเป็นคนออกทั้งหมด (โดยที่ผู้ขายได้บวกค่าโอนต่างๆ เหล่านี้ไปในราคาขายแล้ว)

 

ดังนั้นผู้ซื้อและผู้ขายจึงควรตกลงเรื่องค่าธรรมเนียมการโอนต่างๆ ก่อนทำการตกลงซื้อขายหรือก่อนทำสัญญาจะซื้อจะขาย เพราะอาจมีปัญหาและโต้เถียงเกิดขึ้นได้ในวันโอน ทางที่ดีควรรวมรายละเอียดค่าธรรมเนียมการโอนไว้ในสัญญาจะซื้อจะขายด้วยเพื่อป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นภายหลัง

 

เปิดรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับคอมมิชชั่น 2-7 %