ทำเลบางนา-สมุทรปราการ

 

ทำเลย่านบางนา-สมุทรปราการทำเลขายดี ศูนย์กลางของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ที่รองรับความเจริญนอกใจกลางเมือง

ข้อมูลโซน H : บางนา-สมุทรปราการ

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมนฑล ประกอบด้วย 9 โซนย่อย ได้แก่

H1: บางนา-ตราด กม.1-10
H2: แบริ่ง-วัดด่าน
H3: ศรีนครินทร์ฝั่งแมคโคร
H4: ปู่เจ้า-เทพารักษ์
H5: ศรีนครินทร์-เทพารักษ์
H6: ปากน้ำ
H7: บางปู
H8: บางนา-ตราด กม.10-30
H9: บางนา-ตราด กม.30 ขึ้นไป

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน H : บางนา-สมุทรปราการ

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล H ทำเลฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต) เชื่อมต่อพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยเส้นถนนพระเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) ที่เป็นเส้นถนนเส้นหลักเพื่อใช้เชื่อมต่อสู่ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี) ด้านทิศใต้ของพื้นที่จรดกับอ่าวไทย (พื้นที่ทางทะเล) ซึ่งใช้เส้นถนนสุขุมวิทเป็นถนนเส้นหลักในการสัญจร

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

สัดส่วนของจำนวนที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบและแนวสูงใกล้เคียงกัน โดยที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายอยู่ทั้งหมดในพื้นที่ (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561) รองลงมาที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 6.42 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 2.475 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมนฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 11

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ ใกล้กับ ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง

เว็บไซต์อ้างอิง :

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

รายการ