คอนโดฯถูกมาแรง รับศักยภาพ กำลังซื้อคนไทย


11/ 04/ 2019


            ภาวะตลาดคอนโดมิเนียมช่วง 3 เดือนแรกของปี 2562 มีโครงการเปิดขายใหม่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครประมาณ 8,762 ยูนิต และปริมณฑลพื้นที่ที่ติดกับกรุงเทพฯ อีกไม่น้อยกว่า 2,700 ยูนิต ในจำนวนนี้เป็นโครงการที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการถึง 38% และอีกประมาณ 39% อยู่ในจังหวัดปทุมธานี ที่เหลืออยู่ในจังหวัดนนทบุรี คอนโดมิเนียมที่เปิดขายใหม่ในไตรมาส 1 นี้ อยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าปัจจุบันถึง 52% และอยู่ในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างอีกประมาณ 46% ที่เหลืออยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครรอบนอก

            โดยพื้นที่ตามแนวเส้นทางรถไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างที่มีโครงการคอนโดมิเนียมเปิดขายใหม่ค่อนข้างมาก คือ แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีนํ้าเงินและสายสีส้ม ส่วนพื้นที่ที่ไม่มีโครงการเปิดขายใหม่มาระยะหนึ่งแล้วคือ พื้นที่แนวเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีม่วง ผู้ประกอบการยังต้องการเร่งระบายยูนิตคงเหลือออกไปก่อน มากกว่าจะเปิดขายโครงการใหม่ในพื้นที่นี้ แต่ยังมีคอนโดมิเนียมบางโครงการที่เปิดขายในระดับราคามากกว่า 180,000 บาทต่อตารางเมตรขึ้นไป ตั้งอยู่ในทำเลที่ไกลจากสถานีรถไฟฟ้าไปมากกว่า 1 กิโลเมตร แม้ว่าจะเป็นทำเลที่อยู่พื้นที่เมือง และแนวรถไฟฟ้า BTS เพราะว่าราคาที่ดินที่สูงขึ้นต่อเนื่องในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ซึ่งมีผลโดยตรงต่อราคาขายโครงการคอนโดมิเนียมที่พัฒนาบนที่ดินเหล่านี้ ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้องเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมในราคาขายที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับ 2-3 ปีก่อนหน้านี้ 

เว็บไซต์อ้างอิง : www.thansettakij.com/content/398970

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง