เคลียร์ปมก่อสร้าง ‘เซ็นทรัล วิลเลจ’


8/ 07/ 2019

     หลังจากที่บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ออกมาเรียกร้องให้ตรวจสอบโครงการ “เซ็นทรัล วิลเลจ” ลักชัวรี เอาต์เลตของกลุ่มเซ็นทรัล ใน 3 ประเด็น ได้แก่ การรุกพื้นที่สีเขียว , การก่อสร้างอาคารในเขตปลอดภัยในการเดินอากาศ และสร้างอาคารรุกลํ้าที่ราชพัสดุ ล่าสุด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างขยับตัวออกโรงชี้แจงถ้วนหน้า

     เริ่มตั้งแต่กรมธนารักษ์ ต่อกรณีการปลูกสร้างรุกลํ้าที่ราชพัสดุ และการขออนุญาตให้เปิดทางเท้าเพื่อทำทางเชื่อมเข้า-ออกโครงการในเขตทาง หลวงหมายเลข  370 โดยนายอำนวย ปรีมนวงศ์ อธิบดี กรมธนารักษ์ กล่าวว่า กรมธนารักษ์ได้ลงตรวจสอบพื้นที่การก่อสร้างโครงการศูนย์การค้าเซ็นทรัล วิลเลจตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งจาก การตรวจสอบพบว่า มีอาคารก่อสร้างชั่วคราวลํ้าเข้ามาและบริษัทเอกชนได้แจ้งเข้ามาในวันที่ 2 กรกฎาคมว่า ได้รื้อถอนออกเรียบร้อยแล้ว

     ส่วนปัญหาการขออนุญาตเปิดทางเข้าออกเพิ่มเติมของศูนย์การค้านั้น พื้นที่ดังกล่าวเป็นที่ดินที่เกิดจากการเวนคืนที่กรมการบินพาณิชย์ ในอดีตเดิมจัดซื้อจากราษฎร์ด้วยเงินงบประมาณจากรัฐบาลและได้มอบให้บริษัท ท่าอากาศยานไทยฯหรือ ทอท.จัดสร้างเป็นสนามบิน ซึ่งทอท.ได้มอบที่ดินบางส่วนให้กรมทางหลวง เพื่อของบประมาณมาสร้างเป็นถนน ซึ่งหลังก่อสร้างเสร็จกรมทางหลวงได้ขึ้นทะเบียนเป็นทางหลวงแผ่นดิน ดังนั้นทรัพย์สินดังกล่าวจึงตกเป็นของกรมทางหลวง ถ้าเอกชนจะขออนุญาตเปิดทางเข้า-ออก จะเป็นการดำเนินการระหว่างเอกชนกับกรมทางหลวง

ขณะที่นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม กล่าวสั้นๆว่า ทุกโครงการที่ผ่านมาของกลุ่มเซ็นทรัลจะทำหนังสือขออนุญาตถูกต้องตามขั้นตอน สำหรับกรณีโครงการเซ็นทรัล วิลเลจนี้ยังไม่ได้รับรายงาน ขอตรวจสอบที่แขวงก่อนด้านสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) อีกหนึ่งหน่วยงานที่ได้รับหนังสือให้ตรวจสอบการก่อสร้างโครงการเซ็นทรัล วิลเลจ โดยนายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการ กพท. ยืนยันว่า บริษัท สวรรค์วิถี จำกัด ในเครือบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอ็น ได้ดำเนินการขออนุญาตก่อสร้างโครงการเซ็นทรัล วิลเลจในพื้นที่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561

     โดยนำแบบแบลนของโครงการมาให้กพท.พิจารณา ซึ่งกพท.ได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่ส่งผลกระทบต่อแนวร่อน ในพื้นที่ของเขตปลอดภัยในการเดินทางอากาศ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้อนุมัติให้ก่อสร้างได้ เนื่องจากโครงการนี้จะมีการสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ความสูง 23 เมตรจากระดับพื้นดิน จากจำนวนความสูงในเขตปลอดภัยการบินในโซนนี้ที่ต้องไม่เกิน 36 เมตร ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาแนวร่อนที่วัดจากหัวสนามบินออกไปทุก 100 เมตร

สิ่งปลูกสร้างจะสูงได้ 2 เมตร ส่วนประเด็นเรื่องของทาวเวอร์เครนหรือเครื่องจักรกลหนักที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง อาจกระทบต่อความปลอดภัยในการบินนั้น หากเป็นการตั้งชั่วคราวและมีความสูงเกินแนวร่อนก็ต้องลดความสูงลง ซึ่งไม่น่าจะกระทบต่อการก่อสร้างของโครงการแต่อย่างใดเช่นเดียวกับ ด้านอบต.บางโฉลง ที่ได้รับร้องเรียนจากทอท.กรณีการอนุญาต ให้โครงการเซ็นทรัลวิลเลจ สร้างบนพื้นที่สีเขียวขัดต่อกฎกระทรวงผังเมืองรวมจังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งเรื่องนี้ ผู้รับผิดชอบชี้แจงว่าสามารถกระทำได้เนื่องจาก กฎหมายผังเมืองอนุญาตให้ท้องถิ่นสามารถนำพื้นที่สีเขียว ไปใช้ในการทำกิจกรรมอื่นได้ในสัดส่วนไม่เกิน 10%

เว็บไซต์อ้างอิง : www.thansettakij.com/content/404645

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง