เปิดใช้แล้ว! บิ๊กตู่กดปุ่มทางลอด “ห้าแยกฉลอง” แก้รถติดภูเก็ต ผุดหอนาฬิกา”ดอกบัวทอง”แลนด์มาร์คใหม่


10/ 07/ 2019

      นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ อธิบดีกรมทางหลวง เปิดเผยภายหลังพิธีเปิดทางลอดห้าแยกฉลอง จังหวัดภูเก็ต ว่าจังหวัดภูเก็ตมีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วและเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งในภาคใต้ ซึ่งมีจำนวนนักท่องเที่ยวในแต่ละปีเป็นจำนวนมาก

ทำให้มีปริมาณจราจรในพื้นที่ภายในจังหวัดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินทาง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวของจังหวัดในอนาคตได้ กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงปัญหาการจราจรในพื้นที่ ประกอบกับการพิจารณาถึงทิศทางการขยายตัวของเมืองภูเก็ต

      อธิบดีกรมทางหลวงกล่าวต่อไปอีกว่า โครงการก่อสร้างทางลอดห้าแยกฉลองมีจุดเริ่มต้นโครงการบนทางหลวงหมายเลข 4024 ที่ กม.0+000 – ทางหลวงหมายเลข 4021 ที่ กม.1+000 ระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยลักษณะโครงการก่อสร้างเป็นทางลอดรูปแบบกำแพงกันดิน (Diaphragm Wall) ขนาดความกว้าง 9.50 – 10.50 เมตร ความยาว 560 เมตร 2 ช่องจราจร (ไป-กลับ) ความกว้างช่องจราจรปกติในทางลอดกว้าง 3.50 เมตร และ 4 เมตร ในช่วงโค้ง

พร้อมทั้งงานอาคารควบคุมระบบไฟฟ้างานอาคารระบบสูบน้ำ งานระบบระบายน้ำในทางลอด งานท่อระบายน้ำ งานไฟฟ้าแสงสว่าง งานติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย งานระบบระบายอากาศ งานสีตีเส้นจราจร และงานปรับปรุงภูมิทัศน์

      นอกจากนี้ยังได้ทำการก่อสร้างวงเวียนหอนาฬิกาดอกบัวทอง พร้อมรูปแกะสลักหลวงพ่อแช่ม อดีตเจ้าอาวาสวัดไชยธารารามหรือวัดฉลองที่ชาวภูเก็ตให้ความเคารพเลื่อมใสและโครงสร้างทางสถาปัตยกรรมผ่านประติมากรรมรูปสลักนูนต่ำ บ่งบอกถึงอัตลักษณ์เมืองภูเก็ต ซึ่งด้วยความโดดเด่นทางประติมากรรมจะทำให้วงเวียนดังกล่าวเป็นแลนมาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดภูเก็ตต่อไป

เมื่อโครงการนี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณห้าแยกฉลอง ทำให้ผู้ใช้ทางได้รับความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และการท่องเที่ยว ของจังหวัดภูเก็ต ที่มีปริมาณจราจรมากกว่า 1 แสนคันต่อวัน

อีกทั้ง ในอนาคตกรมทางหลวงจะมีแผนพัฒนาทางหลวงหมายเลข 4027 ท่าอากาศยานภูเก็ต – ท่าเรืออ่าวปอ ตอน บ.พารา – บ.เมืองใหม่ รวมทางแนวใหม่เข้าบรรจบ ทล 4026 (แยกสนามบิน) ตอน บ.เมืองใหม่ – บ.เกาะแก้วและทางหลวงหมายเลข 4030 ถลาง – หาดราไวย์ อีกด้วย

เว็บไซต์อ้างอิง : www.prachachat.net/property/news-347311

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง