‘เทรนด์ผู้สูงอายุ’ กับแนวคิดการออกแบบบ้านและคอนโดฯ เพื่อรองรับเทรนด์ผู้สูงอายุ


22/ 07/ 2019

ปัจจุบันหลายๆประเทศในเอเชียเข้าสู็สังคมผู้สูงอายุ กันหมด เช่นเดียวกับประเทศไทย แต่ต่างจากประเทศอย่าง ญี่ปุ่น สิงคโปร์ เกาหลีใต้ ตรงที่ประเทศเหล่านั้นเป็นระเทศที่พัฒนาแล้ว รายได้เฉลี่ยของประชากรค่อนข้างสูง แต่ไทยรายได้เฉลี่ยยังน้อย ส่งผลให้เกิดปัญหาการขอสินเชื่อกู้ซื้อบ้านของผู้สูงอายุ เรื่องนี้หลายภาคส่วนก็เริ่มหันมาให้ความสำคัญไม่น้อยค่ะ จะเห็นได้จากหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุมากขึ้น เช่น  โครงการบ้านที่เริ่มมีห้องนอนที่ออกแบบมาสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ, สถาบันการเงิน อย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ก็ออกสินเชื่อบุพเพสันนิวาส ที่ให้ผู้สูงอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปสามารถยื่นกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยได้

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก  บทความอายุย่างเข้าวัยเกษียณ จะกู้ซื้อบ้านได้ไหม?

คอนโดผู้สูงอายุ ทางเลือกของคนมีฐานะ!

     ถ้าหากมองมาถึงที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ หลายคนคงยังนึกถึงภาพบ้านพักคนชราด้วยความคุ้นชิน ไม่ว่าจะเป็นสภาพสถานที่ สิ่งแวดรอบรอบๆ หรือแม้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ นาๆ  ซึ่งเป็นทางเลือกที่หลายๆคนคิดหนักพอสมควร แต่ปัจจุบันนี้เรามีทางเลือกสำหรับที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุมากขึ้น ลบความคุ้นชินแบบเดิมๆนั้นทิ้งไปได้เลยค่ะ เพราะกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ หลายๆ ที่เริ่มพัฒนาโครงการบ้านคอนโดเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุแล้ว เช่น โครงการบุศยานิเวศน์มูลนิธิสมเด็จพระสังฆราช   โครงการสวางคนิเวศของสภากาชาดไทย โครงการที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงอายุแบบครบวงจร ที่ให้ผู้สูงอายุที่มีอายุ 55 ปีขึ้นไป สามารถอยู่ได้ถึง 30 ปี เป็นต้น

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก บทความ 9 คอนโดผู้สูงอายุ เก๋ไก๋เหมาะกับคนรุ่นใหญ่ มิติใหม่ของสังคมผู้สูงวัย

      ขณะที่กระแสบ้านเพื่อผู้สูงอายุในกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ กำลังเป็นที่กล่าวถึง แต่ผู้ประกอบการอสังหาฯ ต่างทราบดีว่า โครงการบ้านเพื่อผู้สูงอายุล้วนๆ นั้น เกิดขึ้นได้ยาก ดังนั้น คำกล่าวที่ว่า บ้านผู้สูงอายุ คือ ธุรกิจแห่งอนาคต ของผู้ประกอบการอสังหาฯ นั้นจึงเป็นเพียงคำพูดที่สวยหรู เพราะในความเป็นจริงแล้ว โครงการเพื่อผู้สูงอายุนั้นเป็นโครงการที่มีต้นทุนสูง เนื่องจากต้องมีระบบการบริหารจัดการ และการดูแลในด้านต่างๆ อย่างครบวงจร เช่น สิ่งแวดล้อม สถานพยาบาล บุคลากรด้านการแพทย์ ระบบเตือนภัยเมื่อผู้สูงอายุที่อยู่อาศัยในโครงการประสบอุบัติเหตุ หรือเกิดปัญหาจากสุขภาพ ตลอดจนการดูแลที่ใกล้ชิด เนื่องจากทุกคนต่างก็ทราบดีว่า ผู้สูงอายุแทบทุกคนต่างมีโรคประจำตัว หรือมีปัญหาด้านสุขภาพ ดังนั้น บ้านผู้สูงอายุที่พัฒนาโดยเอกชนจึงมีราคาขายที่สูง และมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมาจากวัสดุและสิ่งอำนวยความสะดวกในการดูแลและอำนวยความสะดวกสำหรับผู้สูงอายุ ที่ต่างจากโครงการบ้านจัดสรรโดยทั่วไป 

แนวคิดการออกแบบบ้านคอนโดฯ ที่ควรมีอะไรเพื่อรองรับเทรนด์ผู้สูงอายุ

การออกแบบเพื่อผู้สูงอายุเบื้องต้นจะคำนึงถึงความปลอดภัย ลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งในการยืน เดิน การทรงตัว และการลื่นล้ม ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญที่มักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุ เอื้อให้ผู้สูงอายุสามารถดำเนินชีวิตประจำวันของตนเองได้ดีขึ้น เพื่อสร้างกำลังใจและแรงกระตุ้นให้ผู้สูงอายุรู้สึกถึงคุณค่าของตัวเอง จากข้อมูล “คู่มือการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยสำหรับผู้สูงอายุ” จาก สำนักส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ สามารถสรุปแนวความคิดหลักในการออกแบบสภาพแวดล้อมและที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุ  ซึ่งมีหลักการ 4 ข้อ ดังนี้

1. ปลอดภัย

2. เข้าถึงง่าย

3. สภาพแวดล้อมดี

4. ดูแลรักษาง่าย

 

(1) มีความปลอดภัยทางกายภาพ

ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและสุขภาพอนามัย เช่น มีที่พักเพียงพอแยกเป็น สัดส่วน มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่ดี มีระบบการปกป้องจากภายนอก โดยต้องเป็นสภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้สูงอายุในด้านต่างๆ ทั้งการเคลื่อนไหว การมองเห็น การได้ยิน เช่น ระหว่างทางเดินในจุดต่างๆ มีราวจับ กระเบื้อง หรือวัสดุที่ใช้ปูพื้นต้องไม่ลื่น มีระบบขอความช่วยเหลือหลายๆ จุด เช่นในห้องน้ำ ห้องนอน

(2) สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ส่วนต่างๆ ของบ้านต้องทำให้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ ของใช้ต่างๆได้อย่างสะดวก เช่น ความสูงของตู้เก็บของ และสวิทซ์ไฟที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุหรือผู้ใช้รถเข็น ในบริเวณที่มีการเปลี่ยนระดับต้องมีทางลาดสำหรับรถเข็น เป็นต้น หรือการจัดให้อยู่ใกล้แหล่งบริการต่างๆ เช่น วัด โบสถ์ ห้องสมุด โรงละคร สถาบันเพื่อการศึกษา บริการด้านสุขภาพ อยู่ภายในระยะที่สามารถเดินถึงได้ และการจัดให้ใกล้แหล่ง ระบบขนส่งมวลชน และใกล้แหล่งชุมชนเดิมเพื่อให้ญาติมิตรสามารถมาเยี่ยมเยียนได้สะดวก

(3) มีสภาพแวดล้อมที่สร้างแรงกระตุ้น

ต้องมีการสร้างสรรค์สภาพแวดล้อมทางกายภาพให้มีความน่าสนใจ มีการเลือกใช้สีที่เหมาะสม ประกอบกับการใช้ความสว่างที่พอดี และชัดเจน รวมถึงควรมีการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผู้สูงอายุสามารถมีปฎิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และชุมชนได้

(4) ดูแลรักษาง่าย

บ้านสําหรับผู้สูงอายุควรจะออกแบบให้ดูแลรักษาง่าย ด้วยเหตุนี้บ้านทั่วๆ ไปควรจะเล็ก ถ้าเป็นหลังใหญ่ควรจะมีห้องซึ่งง่ายต่อการปิดเปิด เพื่อสะดวกสบายในการดูแล บ้านอาจมีบานเลือนอลูมิเนียม ป้องกันพายุ และสนามหญ้าที่มีพุ่มไม้เตี้ยๆ เพื่อลดงานสนาม

     เมื่อประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบสมบูรณ์ในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าการพัฒนาการออกแบบสภาพแวดล้อมบ้านพักอาศัยที่เหมาะสมสำหรับผู้สูงอายุ ด้วยหลักการออกแบบบ้านให้เหมาะสม  ผู้ประกอบการด้านอสังหาริมทรัพย์จึงตระหนักถึงการพัฒนาที่อยู่อาศัยที่ตอบโจทย์กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ให้มากยิ่งขึ้นค่ะ

ที่มา :

http://centralb.redcross.or.th/sawangkanives/

(http://www.oic.go.th/FILEWEB/CABINFOCENTER18/DRAWER003/GENERAL/DATA0000/00000064.PDF)


ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง