ชิงพัฒนาที่บางซื่อ ‘เซ็นทรัล-ญี่ปุ่น’ซื้อซองประมูลสถานีกลาง

        ตามที่การรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) เปิดขายซองประมูลโครงการพัฒนาพื้นที่เชิงพาณิชย์สถานีกลางบางซื่อ แปลง A พื้นที่ 32 ไร่ วงเงิน 11,000 ล้านบาท ปรากฏว่ามีเอกชนสนใจซื้อเอกสาร TOR ทั้งหมด 4 ราย ได้แก่ 1.บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา 2.บมจ.ช.การช่าง 3.บมจ.ทางด่วน และรถไฟฟ้ากรุงเทพ (BEM) 4.รัฐวิสาหกิจจากประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้การรถไฟฯจะเปิดให้ยื่นข้อเสนอ 4 ซอง วันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีซองคุณสมบัติ ซองข้อเสนอเทคนิคและแผนลงทุน ซองข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนแก่การรถไฟฯ และซองข้อเสนอเพิ่มประสิทธิภาพโครงการที่ทางเอกชนสามารถยื่นประมูลทั้งนิติบุคคลหรือกิจการร่วมค้าก็ได้ โดยเอกชนที่เป็นแกนนำจะต้องซื้อเอกสารเท่านั้นและต่างชาติจะร่วมได้ไม่เกิน 49% อย่างไรก็ตาม คาดว่าจะสามารถลงนามในสัญญาได้ภายในปี 2562 นี้

เว็บไซต์อ้างอิง : www.naewna.com/business/413670
วันที่ : 15 พ.ค. 2562
บทความที่เกี่ยวข้อง