โสภณ'ห่วงคนไทยกำลังซื้ออสังหาฯลดลง-ต่างชาติเข้าครอบครองมากขึ้น

        ดร.โสภณ พรโชคชัย ประธานกรรมการบริหาร ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) เปิดเผยถึงการนำตัวเลขรายได้ต่อครอบครัวต่อปีของชาวกรุงเทพมหานคร (กทม.) มาเทียบกับราคาบ้านที่เปิดขายในแต่ละปีในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งพบว่า เมื่อนำราคาบ้านที่เสนอขาย มาหารด้วยรายได้ต่อปี ปรากฏอัตราส่วนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการจ่ายเพื่อการซื้อบ้านของประชาชนโดยรวมลดลงอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ในปี 2550 รายได้ของครัวเรือนในกรุงเทพฯ มีรายได้เดือนละ 39,020 บาท ซึ่งเป็นผลจากการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ ในปีนั้น ศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย ประมาณการว่า ราคาโดยเฉลี่ยของที่อยู่อาศัยทุกประเภทเป็นเงิน 2.289 ล้านบาท หรือเท่ากับว่าราคาที่อยู่อาศัยเป็น 4.9 เท่าของรายได้ต่อปีของครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานคร แต่มาในปี 2561 สัดส่วนข้างต้นได้เพิ่มเป็น 8.9 เท่า แสดงว่าครัวเรือนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความสามารถในการซื้อบ้านลดน้อยลง

เว็บไซต์อ้างอิง : www.naewna.com/business/413527
วันที่ : 16 พ.ค. 2562
บทความที่เกี่ยวข้อง