อัปเดต 10 อันดับดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน กู้ซื้อบ้าน แบงก์ไหนถูก


3/ 12/ 2019

จะกู้ซื้อบ้านสักหลัง ? ”ขอสินเชื่อซื้อบ้าน เลือกธนาคารไหนดี ”
ดอกเบี้ยถูกก็ยิ่งลดภาระให้เราผ่อนบ้านได้แบบสบาย ๆ แล้วช่วงนี้หลายธนาคารก็มีโปรโมชั่นสินเชื่อบ้านออกมาให้เลือกมากมายเลยด้วย Tooktee รวบรวมข้อมูลอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน อัปเดตประจำเดือนธันวาคม ปี 2562 
10 อันดับอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกมาให้ได้ดูกันว่า จะเป็นธนาคารที่ท่านกำลังสนใจอยู่หรือไม่


ตารางอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน - คอนโดฯ ของธนาคารพาณิชย์ เดือนธันวาคม 2562

อันดับ

ธนาคาร

ดอกเบี้ยต่ำสุดเฉลี่ย 3 ปีแรก

วงเงินกู้สูงสุด

10

สินเชื่อบ้านใหม่
ธนาคารธนชาต

 

4.75%

•วงเงินอนุมัติสูงสุด 100% ของราคาประเมินหรือราคาซื้อขาย แล้วแต่อย่างใดจะต่ำกว่า

•กรณีเป็นบริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่เข้าร่วมโครงการกับธนาคาร เงื่อนไขเป็นไปตามรายละเอียดของแต่ละโครงการ

9

สินเชื่อบ้าน
ธนาคารยูโอบี

3.35%

•ซื้อบ้านใหม่ วงเงินกู้สูงสุด 95-100% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100% ของราคาประเมิน และ90-95% สำหรับต่างจังหวัด (กรณีคอนโดมิเนียมวงเงินกู้สูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย แต่ไม่เกิน 100%ของราคาประเมิน และ 75-90% สำหรับต่างจังหวัด )

8

สินเชื่อบ้าน KK Home Loan
ธนาคารเกียรตินาคิน

3.19%

สินเชื่อบ้าน KK Home Loan" วงเงินอนุมัติสูงสุด 105% ของราคาประเมิน

7

 

สินเชื่อบ้าน
ธนาคารแบงค์ออฟไชน่า

3.15%

วงเงินอนุมัติสูงสุด 90% ของราคาประเมิน ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 30 ปี

6

 

สินเชื่อบ้าน
ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

3 %

"สินเชื่อบ้านโฮมโลน" วงเงินอนุมัติสูงสุด 95% ของราคาซื้อขาย ระยะเวลาผ่อนชำระนานถึง 40 ปี

5

สินเชื่อบ้าน
ธนาคารทีเอ็มบี

3.05 %

• วงเงินขั้นต่ำ 500,000 บาท สูงสุดไม่เกิน 20,000,000 บาท

4

สินเชื่อคอนโด
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

2.95 %

• วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน

• ฟรี! ค่าธรรมเนียมสำรวจและประเมินหลักประกัน มูลค่า 3,210 บาท

3

สินเชื่อเคหะ
ธนาคารออมสิน

2.85%

*อัตราดอกเบี้ย 0% นาน 6 เดือน

• วงเงินให้กู้ กรณีที่ดินพร้อมอาคาร สัญญาที่ 1 และ 2 ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย

หรือราคาประเมินหลักทรัพย์แล้วแต่ราคาใดต่ำกว่า (MOU ก่อน 15 ต.ค.61)

2

สินเชื่อบ้าน
ธนาคารกรุงเทพ

2.75%

•สูงสุด 70-95% ของมูลค่าหลักประกัน

 

•หากราคาซื้อขายสูงเกินกว่า 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อสูงสุดไม่เกิน 80% ของมูลค่าหลักประกัน

 

•วงเงินกู้เพิ่มเติมจากวงเงินสูงสุดเพื่อซื้อประกันชีวิตคุ้มครองเครดิตโฮมเฟิสต์ และประกันอัคคีภัยระยะยาว

1

สินเชื่อบ้าน นโยบายรัฐ

 
ธนาคารอาคารสงเคราะห์

2.50% 

• วงเงินให้กู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 3 ล้านบาท

• ราคาซื้อขายสูงสุดไม่เกิน 3 ล้านบาท และต้องตรงกับราคาที่ระบุในหนังสือสัญญาซื้อที่ดิน (ท.ด.13 )/หนังสือสัญญาซื้อขายห้องชุด (อ.ช. 23)


 

 

อ้างอิง
(10) https://www.thanachartbank.co.th/TbankCMSFrontend/PersonalTHDetail.aspx?PTypeID=9&ProID=7&PName=Persona
(9) https://www.uob.co.th/personal/loans/housing/uob-homeloan.page
(8) https://www.kiatnakin.co.th/th/personal-banking/loan/home-loan/kk-home-loan
(7) https://www.bankofchinahomeloan.com/product
(6) https://www.lhbank.co.th
(5) https://www.tmbbank.com/loan/secured-loan/home-loan.ht
(4) https://www.krungsri.com/bank/getmedia/cd253e35-6c46-4323-b99c-ee8bafd01e0b/interest-rate-condo-16oct19-31jan20.aspx
(3) https://www.gsb.or.th/PromotionsLoanALL/GSBPromo-HomeLoan-(1).aspx
(2) https://www.bangkokbank.com/-/media/files/personal/my-home/home-loan/loans-for-refinancing/walkin_thq42019.pdf?la=th-th&hash=31F51FB60A16CF4957DA11A7A40C0F4818BA2FDB
(1) https://www.ghbank.co.th/product-detail/ghbank-loan-solution


ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง