ทำเลพหลโยธิน-รามอินทรา

 

ทำเล พหลโยธิน-รามอินทรา ทำเลทองขายดี ทำเลศักยภาพสูง เชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย สายสีเขียวเหนือ (หมอชิต-สะพานใหม่-คูคต)(คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการปี 63) สายสีชมพู (แคราย-มีนบุรี)(คาดว่าจะเปิดให้ใช้บริการปี 64) 


ข้อมูลโซน D : พหลโธยโน-รามอินทรา

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล ประกอบด้วย 6 โซนย่อย ได้แก่

D1: สายไหม
D2: สะพานใหม่
D3: บางบัว
D4: ลาดปลาเค้า-มัยลาภ
D5: วัชรพล-คู้บอน
D6: สุขาภิบาล 1

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน D : พหลโธยโน-รามอินทรา

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล D พื้นที่ส่วนตอนบนของกรุงเทพฯก่อนเข้าเขตรังสิต (ปทุมธานี) ทำเลนี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยรองรับกลุ่มคนทำงานท่าอากาศยานดอนเมือง (ทอ.) รวมไปถึงหน่วยงานราชการแลทหารในพื้นที่ ปัจจุบันเริ่มมีการพัฒนารถไฟฟ้าสายสีเขียว หมอชิต-สะพานใหม่-คูตต ทำให้สามารถรองรับกลุ่มคนทำงานในเมืองที่เดินทางด้วยรถไฟฟ้าได้อย่างดี ขอบเขตด้านบนเป็นเส้นถนนสายไหมที่เชื่อมต่อมาจากเส้นถนนพหลโยธินยาวไปถึงบางส่วนของเส้นถนนหทัยราษฎร์ ด้านตะวันออกจรดถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอกฝั่งตะวันออก) ทิศใต้จรดถนนประเสริฐมนูญกิจและฝั่งตะวันตกจรดถนนวิภาวดีรังสิต

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

ที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์ ซึ่งมีสัดส่วนหน่วยขายกว่า 70% ของหน่วยที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่ (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561)

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 9.166 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 2.332 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมณฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 6

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ สูงกว่า ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอ ร์เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง