ทำเลบางนา-สมุทรปราการ

 

ทำเลย่านบางนา-สมุทรปราการทำเลขายดี ศูนย์กลางของกรุงเทพฯ ฝั่งตะวันออก ที่รองรับความเจริญนอกใจกลางเมือง

ข้อมูลโซน H : บางนา-สมุทรปราการ

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมนฑล ประกอบด้วย 9 โซนย่อย ได้แก่

H1: บางนา-ตราด กม.1-10
H2: แบริ่ง-วัดด่าน
H3: ศรีนครินทร์ฝั่งแมคโคร
H4: ปู่เจ้า-เทพารักษ์
H5: ศรีนครินทร์-เทพารักษ์
H6: ปากน้ำ
H7: บางปู
H8: บางนา-ตราด กม.10-30
H9: บางนา-ตราด กม.30 ขึ้นไป

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน H : บางนา-สมุทรปราการ

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล H ทำเลฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงเทพฯ ตั้งแต่ถนนสุขุมวิท 101/1 (วชิรธรรมสาธิต) เชื่อมต่อพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการโดยเส้นถนนพระเทพรัตน (ถนนบางนา-ตราด) ที่เป็นเส้นถนนเส้นหลักเพื่อใช้เชื่อมต่อสู่ภาคตะวันออก (ฉะเชิงเทรา, ชลบุรี) ด้านทิศใต้ของพื้นที่จรดกับอ่าวไทย (พื้นที่ทางทะเล) ซึ่งใช้เส้นถนนสุขุมวิทเป็นถนนเส้นหลักในการสัญจร

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

สัดส่วนของจำนวนที่อยู่อาศัยโครงการแนวราบและแนวสูงใกล้เคียงกัน โดยที่อยู่อาศัยประเภทคอนโดมิเนียมมีจำนวนเกือบครึ่งหนึ่ง ของจำนวนหน่วยขายที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายอยู่ทั้งหมดในพื้นที่ (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561) รองลงมาที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮ้าส์

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 6.42 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 2.475 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมนฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 11

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ ใกล้กับ ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง