สิทธิพิเศษ สยามแก๊ส

บริษัทมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้ประกอบธุรกิจพลังงานอันดับต้นๆของเอเชียตะวันออก. โดยในส่วนของธุรกิจในประเทศไทย, บริษัทมีแผนลงทุนขยายธุรกิจค้าก๊าซ LPG โดยการเพิ่มจำนวนสถานีบริการก๊าซ LPG และโรงอัดบรรจุก๊าซ LPG รวมถึงการขยายธุรกิจขนส่งทางเรือโดยการซื้อเรือเพื่อใช้ในการขนส่งก๊าซ LPG เพิ่มขึ้น. ในส่วนของธุรกิจต่างประเทศนั้น, ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ลงทุนซื้อธุรกิจคลังเก็บก๊าซ LPG และโรงบรรจุก๊าซ LPG เพื่อประกอบธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศเวียดนาม, ประเทศจีน, ประเทศสิงคโปร์, และประเทศมาเลเซีย. โดยบริษัทยังคงมองหาโอกาสในการลงทุนในธุรกิจค้าก๊าซ LPG ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกต่อไป.

http://www.siamgas.com

* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการใช้งานสิทธิพิเศษ

โครงการที่เข้าร่วม

  • ไม่มีโครงการเข้าร่วม
รายการทั้งหมด 0 รายการ