สิทธิพิเศษ ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์

บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทในเครือของ บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในปี 2551 เพื่อประกอบธุรกิจให้บริการสาธารณูปโภคแบบครบวงจรแก่ลูกค้าในนิคมอุตสาหกรรมของเหมราช โดยบริษัทได้เพิ่มกำลังการผลิตน้ำเพื่ออุตสาหกรรม และขยายความสามารถในการให้บริการจัดการน้ำเสียแก่ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

http://www.wha-up.com

* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการใช้งานสิทธิพิเศษ

โครงการที่เข้าร่วม

  • ไม่มีโครงการเข้าร่วม
รายการทั้งหมด 0 รายการ