สิทธิพิเศษ เฌอร่า

กว่า 38 ปีที่แล้ว คุณประวัติ เตชะมหพันธ์ ชายผู้มุ่งมั่นคนหนึ่ง ด้วยวัย 57 ปี จึงตั้งปณิธานที่แน่วแน่ในการเป็นส่วนหนึ่งที่จะร่วมสร้างฝันของทุกคน ให้เข้าถึงวัสดุในการสร้างบ้านที่มีคุณภาพ และสามารถเข้าถึงได้นี่คือจุดเริ่มและก้าวแรกที่มุ่งมั่นอย่างมั่นคงของแบรนด์ เฌอร่า และเป็นจุดเริ่มของเทคโนโลยี FCS ซึ่งพัฒนาการและสานต่ออย่างไม่หยุดยั้ง

http://www.shera.com/th/home/

 

* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการใช้งานสิทธิพิเศษ

โครงการที่เข้าร่วม

  • ไม่มีโครงการเข้าร่วม
รายการทั้งหมด 0 รายการ