สิทธิพิเศษ Unilever

เป็นบริษัทระดับโลกที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใช้กลยุทธ์การตลาดเคลื่อนที่เร็ว (Fast Moving Consumer Goods: FMCG) วัตถุประสงค์ของเราคือการทำให้ลูกค้ามีวิถีชีวิตที่ยั่งยืน

ยูนิลีเวอร์เป็นธุรกิจที่ก่อตั้งบนการตระหนักถึงวัตถุประสงค์ และมรดกที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ยังคงมีอิทธิพลต่อวิถีทางที่เราทำธุรกิจในปัจจุบัน

https://www.unileverusa.com/

* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการใช้งานสิทธิพิเศษ

โครงการที่เข้าร่วม

  • ไม่มีโครงการเข้าร่วม
รายการทั้งหมด 0 รายการ