สิทธิพิเศษ McKinsey & Company

แมคคินซีย์ ให้บริการคำปรึกษาทั้งในด้านกลยุทธ์ การบริหารองค์กรโดยรวม นโยบาย การจัดการต้นทุนและผลกำไร การวิจัยและพัฒนา และระบบข้อมูลด้านการบริหาร และกำลังเร่งพัฒนาบริการทางด้านเทคโนโลยีข้อมูล ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาต่างหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้น

https://www.mckinsey.com/

* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการใช้งานสิทธิพิเศษ

โครงการที่เข้าร่วม

  • ไม่มีโครงการเข้าร่วม
รายการทั้งหมด 0 รายการ