ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจองในโครงการ "ต่อรองราคาออนไลน์"

www.tooktee.com ได้จัดกิจกรรมการขายเพื่อให้ท่านผู้สนใจซื้อทรัพย์ในเว็บไซต์ ทุกที่ดอทคอม สามารถแสดงความจำนงที่จะซื้อทรัพย์ในราคาต่อรองตามความต้องการได้ โดยมีเงื่องไขในการตกลงซื้อขายดังนี้

1. การต่อรองราคาออนไลน์ 

        เพื่อความปลอดภัยในการกรอกข้อมูลตามขั้นตอนในเว็บไซต์ โปรดตรวจสอบตัวเลขในการต่อราคาของท่านให้ถูกต้อง ก่อนการโอนเงินค่ามัดจำและการแจ้งความประสงค์ในการต่อรองราคาของท่าน โดยเราจะไม่รับผิดชอบต่อความล่าช้าในการวางมัดจำของท่าน และรวมทั้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องของท่าน

        การต่อรองราคาออนไลน์ของท่าน และสัญญาผูกมัดนี้จะมีขึ้นก็ต่อเมื่อท่านได้รับการยืนยันการต่อรองราคาออนไลน์จากเรา หากท่านพบว่ามีรายละเอียดที่ไม่ถูกต้อง โปรดติดต่อเราโดยทันที 

2. การวางเงินมัดจำ

        จำนวนเงินมัดจำในแต่ละทรัพย์ที่ประกาศจะไม่เท่ากัน ท่านสามารถดูจำนวนเงินมัดจำได้โดยการกดปุ่มต่อราคา ที่อยู่ภายในเว็บไซต์ และการวางเงินมัดจำมีเพียงช่องทางเดียว คือ ผ่านทางบัญชีของบริษัท แอเรีย ว้าว จำกัด เท่านั้น

        หากเราไม่ได้รับเงินค่ามัดจำทั้งหมดเต็มจำนวน จะยังไม่ถือว่าเกิดการต่อราคาออนไลน์ และหากภายใน 3 วันทำการ ภายหลังจากการโอนเงินก้อนแรกของท่าน  เรายังไม่ได้รับเงินมัดจำเต็มจำนวน จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการต่อราคาออนไลน์ เราจะดำเนินการคืนเงินมัดจำแก่ท่านภายใน 7-14 วันทำการ

3. ความถูกต้อง

        เราให้ความสำคัญในการตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลและราคาทั้งหมดในเว็บไซต์และสื่อทางการตลาดมีความถูกต้อง แต่อย่างไรก็ตาม หากมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใด ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขให้ถูกต้องตามเวลาของทรัพย์ที่มีขายอยู่ ท่านสามารถตรวจสอบราคาปัจจุบันและรายละเอียดอื่น ๆ ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการต่อรองราคาที่ท่านเลือกก่อนทำการต่อรองราคา

4. การยกเลิกการจอง

        หลังจากที่ได้รับการยืนยันการมัดจำแล้ว ท่านต้องปฏิบัติตามขั้นตอนที่ระบุในการยืนยันการจอง และไม่สามารถขอคืนเงินมัดจำได้ในกรณีการต่อราคาของท่านได้รับการยืนยันจากทางผู้ขายแล้ว 

5. การยกเลิกจากเว็บไซต์

        หลังจากการวางเงินมัดจำของท่านสมบูรณ์ตามข้อ 2.แต่ทางเราไม่ได้รับการยืนยันการต่อราคาจากผู้จะขายภายใน 7 วันทำการ ระบบจะทำการยกเลิกคำสั่งต่อรองราคาออนไลน์อัตโนมัติ และคืนเงินมัดจำแก่ท่านเต็มจำนวน ภายในระยะเวลา 7 วันทำการ

6. หากการต่อรองราคาประสบความสำเร็จ ให้ท่านดำเนินการวางเงินจองผ่าน online หรือเข้าไปชำระเงินทำสัญญาที่โครงการภายใน 7 วันต่อไป