Zone K : พระราม2–เพชรเกษม

 

ข้อมูลโซน K : พระราม2–เพชรเกษม

 

เป็น 1 ใน 14 โซนใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพและปริมนฑล ประกอบด้วย 6 โซนย่อย ได้แก่

K1: พระราม 2 กม.1-10
K2: เอกชัย-บางบอน
K3: มหาชัย-เศรษฐกิจ
K4: อ้อมน้อย
K5: หนองแขม
K6: วงแหวน-เพชรเกษม

 

ที่อยู่อาศัยอยู่ในโซน K : พระราม2–เพชรเกษม

 

ตำแหน่งที่ตั้ง : ทำเล K ตั้งอยู่ฝั่งธนบุรี กินพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร นครปฐม และจังหวัดสมุทรสาคร โดยทิศเหนือบริเวณซอยไร่ขิง 42 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ตัดกับแม่น้ำท่าจีน ไปจรดทิศใต้เลียบคลองขุด ตำบลพันท้ายนรสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ทิศตะวันตกจากบริเวณวัดบางน้ำวน ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร ไปจรดทิศตะวันออกบริเวณจุดตัดคลองบางมดกับถนนพระราม 2

 

 

สัดส่วนประเภทที่อยู่อาศัยรวมพื้นที่

 

ที่อยู่อาศัยที่ยังเปิดขายในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยแนวราบ ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ และอาคารพาณิชย์มากถึง 65% ของหน่วยขายที่อยู่อาศัย (ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561)

 

 

ราคาเฉลี่ยบ้านเดี่ยวและคอนโดมีเนียมที่ยังเปิดขายอยู่ในพื้นที่

 

(ข้อมูล ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2560)

ราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยต่อหน่วย

 

บ้านเดี่ยว 7.688 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 1.865 ล้านบาท
ค่าเฉลี่ยราคาทั้ง 14 โซนในกรุงเทพฯและปริมนฑล
บ้านเดี่ยว 7.054 ล้านบาท
คอนโดมิเนียม 3.704 ล้านบาท

 

 

 

สรุปภาพรวมตลาด

 

ราคาเฉลี่ยสูงเป็นอันดับที่ 9

ราคาเฉลี่ยรวมในพื้นที่ ใกล้กับ ของราคาเฉลี่ยที่อยู่อาศัยทุกประเภทที่ยังเปิดขายอยู่ ณ ครึ่งปี พ.ศ. 2561 ทั่วกรุงเทพฯและปริมณฑลรวม 14 ทำเล

 

หมายเหตุ

 

1.การแบ่งวิเคราะห์ทำเลตลาดที่อยู่อาศัยเป็นจำนวน 14 ทำเล (ตั้งแต่ตัวอักษร A ถึง N) และแบ่งเป็นทำเลย่อยจากทำเลหลักรวมจำนวนทั้งสิ้น 78 พื้นที่ (Zone) เป็นการแบ่งทำเลโดยพิจารณาจากศักยภาพของพื้นที่ในด้านลักษณะการใช้ประโยชน์พื้นที่ รูปแบบการคมนาคม และสภาพภูมิประเทศ ที่ส่งผลต่อตลาดที่อยู่อาศัยในพื้นที่นั้นๆ เป็นสำคัญ
2.ข้อมูลนำเสนอภาพรวมด้านตลาดที่อยู่อาศัย เป็นข้อมูลที่เกิดจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ใช้นำเสนอในเว็บไซต์ ทุกที่ (www.Tooktee.com) เนื้อหาข้อความ และรูปภาพนำเสนอต่างๆ ที่แสดงทั้งหมดถือเป็น ลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด เท่านั้น ห้ามมิให้บุคคลอื่น คัดลอก ดัดแปลง หรือ ทำซ้ำ หากมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท เอเจนซี่ ฟอร์เรียล เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัดโดยตรง