เสร็จแล้ว! ถนน 4 เลน “ตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง” เชื่อมเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวอันดามัน


24 / 06 / 2020

เสร็จแล้ว! ถนน 4 เลน วิ่งจาก “ตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง” เชื่อมเศรษฐกิจ-ท่องเที่ยวทะเลอันดามัน

กรมทางหลวง โดยสำนักก่อสร้างทางที่ 1 ได้ดำเนินการควบคุมการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 4 สาย อ.ตะกั่วป่า – อ.ท้ายเหมือง ตอน บ.ทับละมุ – บ.ทุ่งมะพร้าว

โดยมีจุดเริ่มต้นโครงการฯ ที่ กม.803+000.000 และมีจุดสิ้นสุดโครงการฯ ที่ กม.813+300.000 มีระยะทางประมาณ 10.300 กิโลเมตร มาตรฐานชั้นทางพิเศษ ขนาด 4 ช่องจราจร ไป – กลับ ผิวทางเป็น Asphalt Concrete แบ่งทิศทางจราจรด้วยเกาะกลางแบบถมดิน (Raised Median) รวมงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวง และไฟกระพริบบนทางหลวง เส้นทางตอนนี้อยู่ในพื้นที่ บ.ลำแก่น อำเภอท้ายเหมือง และ บ.ทุ่งมะพร้าว อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

โครงการดังกล่าวจะช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วปลอดภัย ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และลดระยะเวลาในการเดินทาง สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของจังหวัดพังงา เนื่องจากโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงข่ายทางหลวงแผ่นดินสายหลัก เชื่อมโยงสู่พื้นที่ภาคใต้ และเป็นเส้นทางสำคัญในการขนส่งสินค้าและการท่องเที่ยวชายฝั่งทะเลอันดามัน

 

ภาพมุมสูง ถนน 4 เลน "ตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง"

 ภาพมุมสูง ถนน 4 เลน "ตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง"

ภาพมุมสูง ถนน 4 เลน "ตะกั่วป่า-ท้ายเหมือง"

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.prachachat.net/property/news-481114

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

รายการ