สรุปดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน-คอนโด กรกฎาคม 2567

ดอกเบี้ยบ้าน เรื่องสำคัญที่คนซื้อบ้านจำเป็นต้องรู้และต้องทำความเข้าใจ โดยธนาคารแห่งประเทศได้ให้คำจำกัดความของ “ดอกเบี้ยบ้าน” หมายถึง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับที่อยู่อาศัย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม คอนโด อาคารพาณิชย์ หรือแม้แต่ที่ดิน

โดยปกติในทุกๆ เดือนธนาคารแห่งประเทศไทยจะกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อส่วนบุคคล และสินเชื่อที่อยู่อาศัยของแต่ละธนาคารไม่ว่าจะเป็น MLR MRR หรือ MOR เพื่อให้แต่ละธนาคารนำไปคิดคำนวณอัตราดอกเบี้ยในแต่ละรูปแบบสินเชื่อ

แล้วถ้าหากสนใจ #กู้ซื้อบ้าน #สินเชื่อบ้าน #สินเชื่อคอนโด #ดอกเบี้ยบ้าน สามารถติดตามรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ที่ธนาคารที่ท่านสนใจแต่ละสาขาได้เลยนะคะ

สรุปดอกเบี้ยบ้าน เดือนกรกฎาคม 2567

1. ธนาคารอาคารสงเคราะห์ อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.00%

อัตราดอกเบี้ยสินเชื่อบ้าน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ “สินเชื่อบ้าน Happy Home” เป็นสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อบ้าน ห้องชุด (คอนโดมิเนียม) ปลูกสร้าง และเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวเนื่องกับที่อยู่อาศัย (ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด) ในระดับราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก เท่ากับ 3.00% ต่อปี
สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้าน Happy Home


2. ธนาคารออมสิน อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 2.95%

สินเชื่อบ้านออมสินเพื่อคนไทย อัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรก 1.95% เฉลี่ย 3 ปี 2.95% พร้อมทางเลือกเงินงวดผ่อนชำระปีที่ 1 ล้านละ 2,500 บาทต่อเดือน ปีที่ 2 ล้านละ 3,500 บาทต่อเดือน และปีที่ 3 ล้านละ 4,500 บาทต่อเดือน หลังจากนั้น 8,200 บาทต่อเดือน สำหรับกรณีผู้กู้ประสงค์ทำประกันชีวิตเพื่อคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยวงเงินกู้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด โดยมีระยะเวลาโปรโมชันตั้งแต่วันที่ 17 เม.ย. – 30 ธ.ค. 2567 หรือจนกว่าครบวงเงินโครงการ 10,000 ล้านบาท อนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาภายในวันที่ 30 ม.ค. 2568


3. ธนาคารกรุงไทย อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.57%

สินเชื่อบ้านแทนคุณ มีเอกสารดูแลพ่อแม่ เช่น ทะเบียนบ้านร่วมกัน การหักลดหย่อนภาษี กรรมธรรม์ประกัน เป็นต้น สำหรับซื้อที่อยู่อาศัยใหม่ ซื้อที่อยู่อาศัยมือสอง ซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างบ้านในคราวเดียวกัน ปลูกสร้างบ้าน และสำหรับรีไฟแนนซ์ จากสถาบันการเงินอื่น มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกต่ำสุดอยู่ที่ 3.57% โดยจะมีอัตราดอกเบี้ย เดือนที่ 1-4 = 1.44% เดือนที่ 5-12 = 2.44% และปีที่ 2-3 = 4.30% โดยทางธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุด 100% และระยะเวลากู้สูงสุด 40 ปี

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านแทนคุณ


4. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา (BAY) อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปี = 3.30%

สินเชื่อกรุงศรีเพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการที่ธนาคารสนับสนุน (Platinum Developers) และโครงการทั่วไป ทั้งมือหนึ่งและมือสอง เพื่อซื้อที่อยู่อาศัยจากโครงการทั่วไป / กลุ่มลูกค้ากรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ / “คู่เพื่อน” ที่ต้องการใช้ชีวิตร่วมกัน และลูกค้า KRUNGSRI PRIME โดยธนาคารให้วงเงินกู้สูงสุด 100% ของราคาประเมิน (90% ของราคาประเมินสำหรับโครงการกลุ่ม Prime and Potential B) / 90% ของราคาประเมิน (อาคารพาณิชย์ / โฮมออฟฟิศ) และ 90% ของราคาประเมิน (85% ของราคาประเมินสำหรับห้องชุดพักอาศัย) สำหรับลูกค้า KRUNGSRI PRIME

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านกรุงศรี


5. ธนาคารไทยพาณิชย์ อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก = 3.47%

สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์ ดอกเบี้ยเริ่มต้นคงที่ 1 ปีแรก 2.55% ส่วนลดอัตราดอกเบี้ย กู้ได้สูงสุด 100% เมื่อซื้อประกัน Credit Life ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์


6. ธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)  อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรก = 3.30%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีต่ำที่สุดอยู่ที่ 3.30% โดยมีเงื่อนไข คือ โครงการที่กู้ซื้อนั้นต้องเป็นบ้านใหม่จาก บริษัทพัฒนาอสังหาฯ กลุ่มพิเศษที่ธนาคารกำหนด (บริษัทฯ พันธมิตร) และต้องสมัครพร้อมผลิตภัณฑ์เสริมทั้ง 3 ประเภท โดยจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษ นาน 3 ปี / ฟรีค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย มูลค่าประมาณ 1,000 บาทต่อปี ต่อราคาบ้าน 1 ล้านบาท / ฟรีค่าจดทะเบียนจำนอง มูลค่า 1% ของเงินกู้ สูงสุด 200,000 บาท และฟรีค่าธรรมเนียมธนาคารของสินเชื่อบ้าน ได้แก้ค่าประเมินราคาหลักทรัพย์, ค่าดำเนินการสินเชื่อ, ค่าทำนิติกรรมจำนอง

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านใหม่ - บ้านมือสองธนาคารทหารไทยธนชาต (TTB)


7.  ธนาคารกสิกรไทย (Kbank) อัตราดอกเบี้ย 3 ปีแรก = 3.45%

มีอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยต่ำสุด 3 ปีแรกอยู่ที่ 3.45% เป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าผู้มีรายได้ประจำตั้งแต่ 100,000 บาทต่อเดือน / กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการที่มีสินเชื่อ SME กับธนาคารกสิกรไทย รายได้ตั้งแต่ 200,000 บาทต่อเดือน / กลุ่มลูกค้าผู้ประกอบการทั่วไป รายได้ตั้งแต่ 300,000 บาทต่อเดือน และ กลุ่มลูกค้าประกอบวิชาชีพพิเศษ* ไม่จำกัดระดับรายได้ กำหนดให้กู้ได้ไม่เกิน 100% ของราคาซื้อขาย และไม่เกิน 100% ของราคาประเมินหลักประกัน กรณีทำประกันตามเงื่อนไข

สามารถดูข้อมูลอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมได้ที่ สินเชื่อบ้านธนาคารกสิกรไทย


เปิดรับนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ รับคอมมิชชั่น 2-7 % 

ร่วมรับฟัง "โอกาสทางธุรกิจตัวแทนขายอสังหาริมทรัพย์ กับ เครื่อข่าย Tooktee"

และเข้าร่วมเป็นตัวแทนรูปแบบอิสระกับเราในงาน

รับจำกัด 50 ท่านเท่านั้น !!

?? วันพุธที่ 31 กรกฎาคม 2567

?? เวลา 13.00 - 16.00 น.

สถานที่อบรม : โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย ชั้น 8 

คลิกลงทะเบียน : https://bit.ly/3nANsQr

สนใจเป็นสมัครเป็น agent กับเรา สอบถามผ่าน Line : @Tooktee >> https://line.me/R/ti/p/%40whn7789w


ดอกเบี้ยเงินกู้แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ

1. อัตราดอกเบี้ยเงินกู้แบบคงที่ (Fixed Rate) โดยอัตราดอกเบี้ยจะถูกกำหนดไว้เป็นตัวเลขเฉพาะ ไม่มีการขยับขึ้นหรือลดลง ทุกอย่างจะคงที่ตลอดสัญญาอายุเงินกู้หรือในช่วงระยะเวลาที่กำหนดไว้

เช่น สมมติว่า ดอกเบี้ยเงินกู้อยู่ที่ 5 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เราต้องผ่อนทั้งหมด 10 ปี เท่ากับว่า เราต้องผ่อนที่ 5% ตลอดระยะเวลา 10 ปี

2. อัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) ดอกเบี้ยเงินกู้ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามการลงทุนของสถาบันการเงินหรือผู้ให้กู้ ซึ่งผู้ให้กู้จะประกาศออกมาเป็นระยะซึ่ง MLR และ MRR ถูกจัดอยู่ในประเภทอัตราเงินกู้แบบลอยตัว (Floating Rate) แบบที่ 2

  • MLR ย่อมาจาก Minimum Loan Rate อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก “ลูกค้ารายใหญ่ชั้นดี” เช่น มีประวัติการเงินที่ดี มีหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพียงพอ ส่วนใหญ่ใช้กับ “เงินกู้ระยะยาวที่มีกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน”

  • MRR ย่อมาจาก Minimum Retail Rate อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก “ลูกค้ารายย่อยชั้นดี”

เว็บไซต์อ้างอิง : www.tooktee.com

#กู้ซื้อบ้าน #สินเชื่อบ้าน #สินเชื่อคอนโด #ดอกเบี้ยบ้าน

ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหว ติดตาม Tooktee (ทุกที่) ผ่านโซเชียลมีเดีย

บทความที่เกี่ยวข้อง
รายการ