ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Inizio Rangsit-Klong 3
อ.คลองหลวง คลองสาม ปทุมธานี 12120