ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Bangkok Horizon Lite @Phetkasem 48
เขตภาษีเจริญ บางด้วน กรุงเทพมหานคร 10160