ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Yu Ruay Condo Nawamin 135
เขตบึงกุ่ม นวลจันทร์ กรุงเทพมหานคร 10240