ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Aura Lite
เขตสะพานสูง สะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240