ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Rich Point @Bts Wutthakat
เขตธนบุรี ตลาดพลู กรุงเทพมหานคร 10600