ความคิดเห็นเกี่ยวกับ Saruta Green Ville
อ.เมืองระยอง เพ ระยอง 21160