สิทธิพิเศษ AIS

บริษัท แอดวานซ์ เอ็มเปย์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อปี 2548 ด้วยทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท โดยให้บริการธุรกรรมทางด้านการเงินต่างๆ เช่น เติม จ่าย โอน ถอน ผ่านโทรศัพท์มือถือ (Mobile financial services) และช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ อื่นๆ โดยได้รับใบอนุญาตการให้บริการ จากกระทรวงการคลัง และกระทรวงไอซีที (e-money license และ e-payment license) ภายใต้การกำกับดูแล โดยธนาคารแห่งประเทศไทย

http://www.ais.co.th/mpay/Default.html

* กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อยืนยันการใช้งานสิทธิพิเศษ

โครงการที่เข้าร่วม

  • ไม่มีโครงการเข้าร่วม
รายการทั้งหมด 0 รายการ